Výstavba usnadňuje provoz na dálnici D35 v České republice

EU finančně podpořila výstavbu nové části dálnice D35 v České republice v Pardubickém kraji mezi obcemi Opatovice, Časy a Ostrov. První fáze projektu zahrnuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky v Opatovicích. Mimoúrovňové křižování umožňuje křižování silnic v různých úrovních tak, aby se nenarušoval dopravní provoz.

Další nástroje

 

Silnice vybudovaná v rámci tohoto projektu je čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace o délce 1,04 km. Její součástí je estakáda o délce 940 m (s podpěrami na obou koncích a mezi nimi).

Dále se jedná o dva přivaděče o délce 320 m a 245 m a spojení mezi přivaděči a kruhovým objezdem na křižovatce. Křižovatka spojuje stávající úsek D35 mezi Opatovicemi a obcí Sedlice spolufinancovaný EU prostřednictvím předchozího projektu.

Druhá etapa přidává prodloužení

Druhá etapa projektu zahrnuje výstavbu úseků D35 z Opatovic do Časů a z Časů do Ostrova. Stejně jako u křižovatky Opatovice se obě části skládají ze čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. Obě také obsahují dvě mimoúrovňové křižovatky. Část Opatovice-Časy je dlouhá 12,61 km, zatímco mezi Časy a Ostrovem jde o úsek dlouhý 14,7 km, čímž celková délka komunikace postavené v obou fázích dosáhne 28,35 km.

Práce na úseku z Opatovic do Časů zahrnuje také výstavbu 16 mostů na D35 a šesti mostů, které ji překlenují, pěti protihlukových bariér o celkové délce 3,56 km, 490 m dlouhé protihlukové bariéry na estakádě a 396 m dlouhé bariéry ve zvláště chráněné oblasti ptactva. Součástí práce v úseku mezi Časy a Ostrovem je stavba 22 mostů, z nichž 16 je na hlavní silnici, a dále stavba protihlukových bariér.

Celkové náklady na křižovatku Opatovice jsou 77,8 mil. EUR, z čehož EU poskytuje téměř 56,8 mil. EUR. Náklady na komunikaci Opatovice-Časy-Ostrov činí více než 556 milionů EUR, přičemž příspěvek EU dosahuje 426,7 milionu EUR. Celkové náklady činí téměř 631 milionů EUR, z čehož přibližně 483,5 milionu EUR pochází z rozpočtu EU.

Důležité mezinárodní spojení

Po dokončení bude D35 důležitou tepnou pro domácí a mezinárodní dopravu a bude tvořit součást transevropské dopravní sítě. Bude spojovat dálnici D1/D47 v blízkosti Olomouce s dálnicí D11 u Hradce Králové a poskytne spojení mezi Německem, Polskem a Slovenskem přes sever České republiky. Dálnice D1 spojující Prahu, Brno a Ostravu je v současné době hlavní trasou, ale nárůstem silniční dopravy je přetížena, což vyvolává potřebu alternativy.

Projekt vytvoří podmínky pro hospodářský rozvoj v regionech Hradec Králové a Pardubice, které dohromady mají více než milion obyvatel. Komunikace přesměruje dálkovou dopravu mimo městské oblasti, zkrátí jízdní doby, zvýší bezpečnost, eliminuje dopravní zácpy a sníží provozní náklady.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „D35 GSJ Opatovice - Časy - Ostrov“ činí 66 820 649 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 56 797 552 EUR.

Datum konceptu

28/07/2017