Čistá a zdravá voda pro povodí Dyje

Cílem důležitého projektu v oblasti vodní infrastruktury v celém regionu Jihovýchod v České republice je zajistit, aby různé čističky odpadních vod a kanalizačních systémy byly v souladu s nejvyššími evropskými normami.

Další nástroje

 

Projekt „Ochrana vod v povodí Dyje – II. etapa“ je pokračováním projektu „Ochrana vod v povodí Dyje – I. etapa“, který EK v roce 2002 schválila pro spolufinancování z ISPA a který byl zaměřen na zkvalitnění čističek odpadních vod a kanalizačních systémů v 10 městech a obcích na řece Dyji.

Vyčištění vod v regionu Jihovýchod

Hlavním cílem nového projektu „II. etapa“ je zajistit dodržování požadavků evropských právních předpisů v oblasti čištění městských odpadních vod. Je složen z 11 podprojektů, jejichž cílem je omezit znečištění povrchových a odpadních vod v regionu Jihovýchod v České republice.

Těchto 11 podprojektů bude zaměřeno na výstavbu zařízení na dodávky vody a na výstavbu kanalizačních systémů nebo na zlepšení účinnosti zařízení stávajících. Projekt se uskuteční v oblasti, která je součástí povodí řeky Moravy (9 765 km²), jejíž vody tečou do Černého moře. Hlavním cílem projektu je zlepšit úpravu odpadních vod ve městech cílové oblasti při splnění požadavků směrnice EU z roku 1991 o čištění městských odpadních vod.

Realizace projektu umožní připojení dalších 4 198 obyvatel k nové kanalizační infrastruktuře a z celkové rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí bude mít užitek 15 469 obyvatel, z nichž 115 bude k odpadní infrastruktuře připojeno poprvé. Bude vybudována nová čistička odpadních vod (ČOV) s kapacitou 1 800 lidí (EO – ekvivalentních obyvatel). Dále proběhne rekonstrukce tří ČOV s celkovou kapacitou 25 510 EO. Rekonstrukce vodovodní sítě bude sloužit přibližně 4 300 obyvatel regionu.

Očekávané výsledky

Součástí projektu je 53,1 km nových kanalizačních stok, 20,6 km rekonstruovaných stok a 3 km rekonstruovaných vodovodních potrubí. Infrastrukturu ve městech, která jsou součástí projektu, vlastní sdružení čtyř měst – Boskovice, Žďársko, Třebíč a Jihlava. Projekt má přímo vytvořit 392 pracovních míst po dobu dvou let v rámci prováděcí fáze a tři pracovní místa po dobu třinácti let v rámci provozní fáze.

Datum konceptu

03/10/2011