Obchvat přináší zásadní výhody místním obyvatelům i zlepšení mezinárodního spojení

Výstavba obchvatu na silnici I/58 okolo města Příbor v Moravskoslezském kraji přináší zásadní výhody místním obyvatelům i motoristům. Kromě redukce tvorby kolon ve městě, zkrácení doby jízdy a zvýšení bezpečnosti na silnici zlepšuje nová trasa také spojení s ostatními částmi země.

Další nástroje

 

V rámci projektu, který zahrnoval také rozšíření silnice I/48 na rychlostní komunikaci, bylo vystavěno či rekonstruováno zhruba 8 km silnice I/58. Výsledek v podobě odklonění dopravy z města přinesl místním obyvatelům čistější ovzduší. Nová trasa rovněž zásadně zkvalitňuje propojení v severojižním směru. Především přispívá k efektivnímu silničnímu spojení s Ostravou, třetím největším městem České republiky. Na I/58 navíc navazují silnice R48 a I/35, které jsou důležitými tepnami ve směru z východu na západ při jízdě do Polska a na Slovensko.

Projekt zahrnuje výstavbu devíti mostů, z nichž šest se nachází přímo na silnici I/58 a tři na okolních silnicích. Podél trasy bylo navíc provedeno 12 přemístění komunikací. Celkově bylo v rámci projektu vystavěno 5,3 km zcela nové komunikace a zbylé úseky prošly rekonstrukcí.

Projekt je rozdělen do tří úseků:

  • Úsek Lubina o celkové délce 1,6 km, který vede podél průmyslové zóny Kopřivnice a poté zemědělskou krajinou dále do obytné čtvrti Kopřivnice-Lubina.
  • Západní obchvat Příboru o celkové délce cca 3,7 km, který prochází zemědělskou oblastí a končí mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/48.
  • Část silnice R/48 v délce 1,8 km, která zahrnuje čtyři napojovací rampy a oboustranné oddělené chodníky na křižovatce silnic I/58 a I/48.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Silnice I/58 Příbor-obchvat“ činí 56 114 259 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ a jeho priority „Modernizace silnic l. třídy mimo TEN-T“ částkou 47 697 120 EUR.

Datum konceptu

27/11/2014