Bezpečnější a užší spojení mezi Ostravou a Opavou

Kolem ostravsko-opavské aglomerace vznikl lepší a bezpečnější systém silniční dopravy. Díky projektu se více než 160 000 obyvatel může těšit lepší bezpečnosti, kvalitě ovzduší a dopravnímu spojení. Novou infrastrukturu bude obklopovat přes 57 000 m2 krajinářsky upravené plochy, a města tak budou atraktivnější pro návštěvníky i pro investory.

Další nástroje

 

Silnice propojující ostravsko-opavskou aglomeraci byla při srovnání s moderními konstrukčními normami shledána jako nevyhovující. Bylo rozhodnuto, že za účelem zlepšení bezpečnosti a dopravního provozu je potřeba nová silnice. Zejména silniční úsek mezi Mokrými Lazci a Krásným Polem byl vysoce problematický. Centrální pilíř projektu zahrnoval odklonění silnice v úseku o délce 9,75 km, což vyžadovalo tři samostatné křižovatky, deset mostů a přemístění několika starších silnic. Odhaduje se, že projekt přinese časovou úsporu v hodnotě více než 79 milionů eur, což dokazuje, že přínosy dalece převažují nad náklady. 

Ostravsko-opavská aglomerace

Ostrava a Opava jsou úzce propojená města na severovýchodě České republiky, konkrétně v Moravskoslezském kraji, nedaleko hranic s Polskem. Města jsou vzdálená jen několik kilometrů a existují mezi nimi zavedená spojení. Mnozí obyvatelé jednoho města dojíždějí do školy či za prací do druhého. Silniční spojení sice existovalo vždy, doprava však byla pomalá a nesplňovala v dnešní době vyžadované nejvyšší bezpečnostní normy. 

Projekt je rovněž součástí širšího plánu na vytvoření bezmála 30 km silnic v rámci dopravní infrastruktury. Nová síť pojme hustší nákladní dopravu směřující z center měst, díky čemuž se zlepší kvalita ovzduší i silniční bezpečnost pro obyvatele. Nová infrastruktura také napomůže hospodářskému oživení regionu.

Podpůrná infrastruktura

Kromě hlavní silnice byla zapotřebí značná doplňková infrastruktura. Byly vybudovány nové křižovatky, starší silnice, které se musely přemístit, nahradilo téměř 10 km nových silnic a dalších 1,5 km silnice v rámci projektu představuje deset mostů.

Projekt běží v souladu s cílem politiky EU podporovat dopravní projekty, které jednak přinášejí užitek místnímu a regionálnímu hospodářství, jednak přispívají k vytvoření širší evropské sítě vysoce kvalitních silnic, jež zlepšují mobilitu osob a zboží. Dopravní projekty podporované EU v rámci programu „Doprava“ v České republice zohledňují také širší politiky EU. Silnice jsou projektovány tak, aby pomáhaly snížit znečištění hlukem a počet dopravních nehod a omezit vystavení obyvatel znečištěnému ovzduší.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava“ činí 184 825 391 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 157 101 582 eur.

Datum konceptu

13/04/2016