Velké projekty

Další nástroje

 

„Velké projekty“ jsou obvykle rozsáhlé infrastrukturní projekty v oblasti dopravy, životního prostředí a dalších oblastech, jako je kultura, vzdělávání, energetika nebo IKT. Protože z EFRR a/nebo Fondu soudržnosti získávají podporu překračující 50 milionů EUR, jsou vyhodnocovány Evropskou komisí, která také činí konkrétní rozhodnutí. Podrobnosti o velkých projektech naleznete v databázi.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Velké projekty