Velké projekty

Další nástroje

 

Velké projekty představují rozsáhlé investice v hodnotě více než 50 milionů eur, které jsou podporovány z finančních prostředků EU na politiku soudržnosti. Projekty přinášejí prospěch přímo členským státům a jejich občanům, protože díky nim vzniká lepší infrastruktura, zdravější životní prostředí, nová pracovní místa a nové obchodní příležitosti.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Velké projekty