Poskytování bydlení a domácí péče zranitelným osobám ve středoevropských městech prostřednictvím projektu HELPS

Projekt rozvoje měst prosazuje doporučované postupy pro zlepšení kvality života seniorů a zdravotně postižených.

Další nástroje

 
Terst (Itálie). Obytný komplex veřejného bydlení Montebello Terst (Itálie). Obytný komplex veřejného bydlení Montebello

" Projekt HELPS se snaží pomáhat starším občanům s přechodem z institucionální péče na rodinnou či komunitní alternativu. Projekt pozorně sleduje druh změn, které městské oblasti do budoucna musí provést, aby se staly otevřenějšími, dostupnějšími a propojenějšími a aby více podporovaly začleňování. "

Matteo Apuzzo, manažer projektu HELPS

Místní partnerství Housing and Homecare for the elderly in Central European Cities (HELPS) vyvíjí řešení v oblasti bydlení a péče a současně napomáhá inovacím na úrovni politiky, produkce a služeb.

První fáze projektu byla věnována činnostem spojeným s mapováním a výzkumem v Itálii, Německu, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku, v České republice, Polsku a Rakousku. Na základě těchto zjištění byla provedena nadnárodní komparativní analýza a vyhodnocení doporučovaných postupů.

Tým poté připravil sérii pilotních akcí, které se věnovaly otázce sociálního začleňování z různých úhlů pohledu. Jednotlivé pilotní akce řídily takzvané „místní podpůrné skupiny“ zahrnující místní veřejné i soukromé zúčastněné subjekty a příjemce.  Příklady takových pilotních projektů zahrnují portál „webová sestra“, který vyvinula maďarská Maltézská charita a který poskytuje online kurzy a informace pro pečovatele. Jiný projekt, který byl realizován v italském Terstu, se zaměřuje na integrovanou správu a financování bydlení a domácí péče.

Místní akční plány

Nyní jsou zavedeny místní akční plány, které slouží k podpoře opatření přímo v terénu a zapojují místní komunity do realizace řešení v oblasti ubytovacích a pečovatelských služeb pro zranitelné osoby.

Kromě toho se projekt snaží pomocí doporučení a sady nástrojů určené pro rozhodující činitele na evropské úrovni přenášet činnosti a výsledky projektu i na nadnárodní úroveň. Zde jsou hlavním tématem klíčové otázky, které mají dopad na zranitelné osoby. Patří mezi ně dostupnost, nezávislý život, vzdělání, komunitní péče a technologické inovace.

Do roku 2025 bude více než 20 % Evropanů ve věku 65 či více let a rychle poroste počet lidí starších 80 let. Starší a zranitelné osoby jsou stále více ohroženy sociálním vyloučením v městských oblastech. Důvodem je ochuzení rodinných a sociálních propojení a značné infrastrukturní překážky.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „HELPS: Local Partnership Housing and Homecare for the elderly in Central European Cities“ činila 2 670 229 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 2 133 975 EUR.


Datum konceptu

12/12/2014