Propagace trolejbusů jako budoucnosti městské dopravy

Celoevropský projekt zvyšuje povědomí o potenciálu trolejbusů jako ekologické a hospodárné formy dopravy v městech a regionech střední Evropy.

Další nástroje

 
Moderní trolejbusy mohou nabídnout inteligentní, ekologickou městskou dopravu. Moderní trolejbusy mohou nabídnout inteligentní, ekologickou městskou dopravu.

Trolejbusy neznečišťují ovzduší, jezdí tiše a nejsou nákladné. Přestože po celém světě (včetně řady středoevropských zemí) je v současné době v provozu 40 000 trolejbusů, jejich obliba v posledních letech klesá. Navzdory tomuto poklesu mohou trolejbusy hrát klíčovou roli v systémech městské dopravy zítřka při přechodu z vozidel využívajících fosilní paliva na vozidla poháněná elektřinou. Nejdříve je však třeba překonat technické a ekologické překážky a vybudovat novou image tohoto všestranného způsobu dopravy v očích městských úřadů a široké veřejnosti.

Tříletý projekt „TROLLEY - Promoting Electric Public Transport“ (Propagace elektrické veřejné dopravy) měl za cíl podpořit, na základě znalostí trolejbusových systémů, které již ve střední Evropě existují, modernizaci těchto systémů a propagovat jejich výhody v dalších městech po celé Evropě.

Budování nové, ekologické image

Projektu se zúčastnilo devět evropských partnerů ze šesti zemí (Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko a Rakousko), kteří působí v oblasti elektrické veřejné dopravy.

Byly realizovány společné dopravní studie proveditelnosti, které se zaměřily například na vyšší energetickou účinnost trolejbusů nebo jejich rychlejší provoz v městských oblastech. Uvedení partneři také společně vyvinuli první evropský hybridní trolejbus s napájením z troleje/baterie. Ten byl uveden do provozu v srpnu 2012 v německém Eberswalde a je schopen získávat energii jak z trakčního vedení (trolejí), tak z lithium-iontového akumulátoru.

Proběhly rovněž iniciativy zaměřené na propagaci výhod trolejbusových systémů, včetně informační kampaně nazvané „ebus: the smart way (ebus: chytrá cesta)“ a každoročně pořádaného Evropského dne trolejbusů. Ten je součástí Týdne mobility a přitahuje do partnerských měst (například Salcburku, Brna, Eberswalde, Gdyně, Parmy, Lipska či Szegedu) tisíce návštěvníků.

Sdílení znalostí a nástrojů

Projekt, který skončil v březnu 2013, po sobě zanechává zejména dokumenty shrnující zkušenosti a znalosti získané během tří let jeho trvání. Mezi tyto dokumenty patří tři moduly elektronického vzdělávání (věnované základním informacím o trolejbusech, skladování energie a zavádění trolejbusových systémů), referenční příručka věnovaná sdílenému využívání trolejbusové a tramvajové sítě a příručka pro nahrazování dieselových autobusů. Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici ve Středoevropském centru znalostí o trolejbusech, což je informační centrum s kontakty na skupinu expertů a s knihovnou zdrojů informací o trolejbusových systémech, která vznikla rovněž díky tomuto projektu.

Projekt se zaměřil na početné přednosti trolejbusů, včetně jejich šetrnosti k životnímu prostředí, která je hlavní otázkou při plánování systémů městské dopravy zítřka. V Salcburku má doprava na svědomí 40 % znečištění města. Alexandra Weissová ze Salcburské akciové společnosti pro energii, dopravu a telekomunikace je proto jako vedoucí projektu přesvědčena o potřebě projektů podobných projektu TROLLEY, které by „daly dlouhodobý podnět k přechodu od dopravy založené na fosilních palivech k elektrické mobilitě.“


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „TROLLEY - Promoting Electric Public Transport“ činí 4 187 746 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce „Střední Evropa“ a jeho priority 2 – „Zlepšování dostupnosti střední Evropy a v rámci ní“ – částkou 3 274 112 EUR.


Datum konceptu

28/08/2013