Rozvoj firem díky IT

Spolupráce, investice a snahy o součinnost pomáhají budovat lepší technologickou infrastrukturu pro malé firmy ve střední Evropě a také rozvíjet a podporovat malé a střední podniky (MSP) v regionu.

Další nástroje

 
Firmy poznaly, že je nutné zajistit správu služeb IT, což znamená implementaci a správu kvalitních služeb IT, které naplňují potřeby firem. Firmy poznaly, že je nutné zajistit správu služeb IT, což znamená implementaci a správu kvalitních služeb IT, které naplňují potřeby firem.

" Stát se inovátorem bylo náročné... Teď se však se mnou o možných nových produktech a obchodních strategiích chodí radit i generální ředitel. Využít projekt INNOTRAIN IT a stát se také inovátorem – to mohu všem jen doporučit. "

Günter Strolz, Vedoucí oddělení IT, SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH, Německo

Informační technologie (IT) mohou být pro malé firmy nesmírně komplikované, ale právě ony jsou klíčem k úspěšnému podnikání ve 21. století. Projekt „INNOTRAIN IT“ (Innovation Training IT Central Europe – Školení zaměřené na inovace v oblasti IT pro střední Evropu) pomáhá firmám zlepšovat kapacity v oblasti IT prostřednictvím školení a poskytováním zdrojů. Výsledkem je prostředí, které napomáhá inovacím.

Prostřednictvím vzájemné spolupráce byly v rámci programu vyškoleny tisíce pracovníků a podařilo se navázat spolupráci s takřka tuctem začínajících podniků.

Učení pomocí školení

Snižování nákladů na IT je pro malé firmy stěžejní záležitostí. Projekt INNOTRAIN IT pomáhá malým a středním podnikům (MSP) snižovat náklady na informační technologie o 20 % prostřednictvím praktických školení a umožňuje jim tak věnovat více prostředků na zvýšení kapacity pro inovace. S využitím konkrétních příkladů se pracovníci na školeních dozvědí o nejnovějších postupech v IT.

Mezinárodní charakter projektů navíc umožňuje vedoucím představitelům firem získat přehled o řešeních v rámci celé Evropské unie.

Vývoj modelu IT pro řešení obchodních problémů

Nalezení úspěšného řešení IT je často podmíněné dostupností správných nástrojů. S využitím pokynů vyvinutých na Univerzitě v Münsteru pomáhá projekt INNOTRAIN IT firmám vytvářet prostředí, ve kterém mohou využívat spolupráci počítačů a zaměstnanců.

Při správné kombinaci zlepší MSP prostředí ve svých odděleních IT, což vede k inovativním podnikatelským postupům a nárůstu hospodářských příležitostí. Díky využití poznatků ze školení INNOTRAIN IT mnoho středoevropských MSP úspěšně posílilo své schopnosti na poli inovací.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „INNOTRAIN IT – síť pro správu služeb a inovace“ činila 1 950 610 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 537 356 EUR.


Datum konceptu

16/12/2014