Seznámení se sousední zemí krůček po krůčku

Česko-německá koordinační centra pro výměnné pobyty mladých lidí Tandem působící v Regensburgu (Německo) a Plzni (Česká republika) zorganizovala územní spolupráci podél hranic obou zemí, jejímž cílem bylo pořádání společných akcí pro obyvatele obou stran hranic, především pak dětí.

Další nástroje

 
Děti z mateřské školy Kinderhaus Sonneschein v Klingenthalu a z mateřské školy Barvička v Kraslicích se účastní přeshraničních aktivit © Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem Děti z mateřské školy Kinderhaus Sonneschein v Klingenthalu a z mateřské školy Barvička v Kraslicích se účastní přeshraničních aktivit © Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem

" Dětem přinesl projekt zajímavou příležitost naučit se něco nového a též se poučit o podobných, totožných nebo úplně jiných faktech ze sousední země. Děti překonaly obavy z odlišnosti jazyka druhé země a tamější kultury a to pro ně bude důležité po celý zbytek jejich života. Podle mého názoru je právě toto hlavním přínosem projektu. "

Sandra Scheurerová, velvyslankyně sousední země

Projekt Schritt für Schritt ins Nachbarland – Krůček po krůčku do sousední země organizoval činnosti pro děti ve věku od tří do osmi let, pro jejich rodiče, pečovatele, pracovníky jeslí a mateřských škol, učitele prvních a druhých tříd, a vedoucí dětských klubů.

Velvyslanci sousední země

Projekt byl zaměřen na všechny hraniční regiony s cílem vytvářet přeshraniční přátelství již od nejranějšího věku, což přispívá ke zvyšování tolerance a vzájemného porozumění. Jednou z hlavních součástí bylo jmenování „velvyslanců sousední země“, kteří pomáhali dětem z obou stran hranice se vzájemně seznamovat s jazykem a kulturou druhé země.

Velvyslanci realizovali programy připravované speciálně podle potřeb příjemců. Tyto programy zahrnovaly činnosti jako herní odpoledne, jazykové kurzy a prezentace či čtenářské besedy. Všechny tyto akce pomáhaly prosazovat ducha vícejazyčnosti a sousedství. Bylo poskytováno poradenství na témata jako hledání partnerů na druhé straně hranic či pořádání akcí pro příslušníky obou národů. Do programu bylo dohromady zapojeno 125 organizací, 29 velvyslanců a více než 6 000 dětí.

Přeshraniční výlety a setkání

Velvyslanci také pomáhali plánovat a provádět přeshraniční výlety a setkání. Tandem sestavil databázi kontaktů a založil online službu pomáhající zájemcům vyhledávat partnery na druhé straně hranice. Byla poskytována finanční podpora výměn a společných činností za účasti českých a německých dětí a jejich rodičů či učitelů.

Mezi další činnosti patřila výchova vzdělávacích odborníků z pohraničí, poradenství pro společné česko-německé projekty a propagace česko-německé spolupráce. Byl též zveřejňován čtvrtletní newsletter, vznikly webové stránky s příklady doporučovaných postupů, vyšly praktické příručky o přeshraničních činnostech pro děti, příručky pro učitele a vychovatele a česko-německý slovník.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ činila 608 000 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Německo (Sasko) – Česká republika“ částkou 489 800 EUR.


Datum konceptu

19/08/2015

Videa