Regiony EU se digitalizují

Evropské regiony využívají rozvoj digitálního pozemního vysílání televize pro podpoření inovací a ekonomického rozvoje.

Další nástroje

 
DTT-TV kdekoliv jste. DTT-TV kdekoliv jste.

Obsah

Přes komplexnost a různorodost komunikačního trhu EU představuje přechod na digitální služby soubor podobných problémů ve většině zemí a regionech. Proto, aby se mohly použit ze zkušeností ostatních, se některé evropské regiony rozhodly spolupracovat a podporovat koordinovaný rozvoj digitalizace v Evropě.

Projekt DICE (Digitální inovace prostřednictvím spolupráce v Evropě) se zaměřuje na usnadňování výměny zkušeností mezi sedmi evropskými regiony, ve kterých probíhá proces zavádění digitálního pozemního televizního vysílání a souvisejících služeb. Projekt se výslovně zaměřuje na optimalizaci příležitostí, které přináší digitální pozemní televizní vysílání pro podporu regionálního ekonomického růstu, a zejména na malé a střední podniky v mediálním a telekomunikačním odvětví. Mezi body, na které se projekt zaměřuje, patří ochota spotřebitelů pořizovat si dané technologie, technické normy, obchodní modely a regulační struktura.

Spolkový stát Berlín, zastoupený parlamentním výborem pro ekonomii, oddělením pro záležitosti zaměstnanosti a žen, vede tento projekt, kterého se účastní také následující správní úřady: Rakouský regulační úřad pro vysílání a telekomunikace (Rakousko), Ministerstvo obchodu a průmyslu (Velká Británie), město Gavle (Mellersta Norrland, Sweden), Polská obchodní komora pro elektronická zařízení a telekomunikace KIGEiT (Mazowiecke, Polsko), Národní maďarský komunikační úřad, výbor pro rozvoj litevské Informační společnosti.

Vývoj prostřednictvím digitalizace

Souhrnný cíl projektu DICE je zkoumat působení technických změn v oblasti digitalizace na partnerské regiony a najít způsob, jak mohou být tyto změny využity pro podpoření ekonomického rozvoje regionů. Projekt se výslovně zaměřuje na aktivování digitálních služeb, aplikací a obsahu, který vytváří nové trhy, snižuje náklady a zvyšuje produktivitu celé ekonomiky. Je předpokládáno, že malé a střední podniky budou hlavním poskytovatelem obsahu a aplikací a že tímto způsobem tento projekt přispěje k ekonomickému rozvoji a vytváření nových pracovních míst v regionech.

Konečný cíl je poskytnout partnerským regionům asistenci při vytváření konkurenceschopných a dynamických ekonomik založených na znalostech, se zlepšenou situací v oblasti zaměstnanosti, a podporovat sociální soudržnost mezi regiony.

Výsledky

Projekt se zpočátku soustředil na rozvoj nebo posilování spolupráce mezi partnery a na vytvoření sítě regionálních a národních úřadů, vytvářejících koncepce, a relevantních malých a středně velkých podniků. Pro jednotlivá zaměření, jako jsou schopnost sociálních skupin přijímat nové technologie, obchodní modely, regulace a koncepce využití frekvencí, interaktivní služby, migrace, implementace a obchodní příležitosti, byly vytvořeny samostatné pracovní skupiny. Aktivity těchto sítí jsou podporovány pomocí konferencí a setkání.

Prostřednictvím těchto aktivit pomáhá projekt DICE posilovat schopnost partnerských regionů přejít z analogové na digitální televizní vysílání a podporuje vývoj společných normalizovaných přístupů. Pomocí identifikace a přenosu nejlepších postupů jsou podporovány digitální služby a aplikace a jsou vytvářeny nové trhy. Jako přímý výsledek spolupráce, která probíhá v rámci projektu DICE, je skutečnost, že se partneři dostali na technologickou špičku v oblasti digitálního pozemního televizního vysílání.


Datum konceptu

01/06/2006