Čarodějnická cyklotrasa podporuje turistický ruch v česko-polském pohraničí

Společná česko-polská iniciativa obnovuje turistickou infrastrukturu podél společné hranice a láká nové návštěvníky.

Další nástroje

 
Část 80km cyklostezky z Mohelnice do Paczkówa Část 80km cyklostezky z Mohelnice do Paczkówa

" Společná realizace projektu přispěla k posílení spolupráce partnerů (muzeí), kteří tak jsou motivováni k podpoře dalších společných činností v rámci rozvoje přeshraničních vztahů. Díky vzájemnému pochopení přicházejí do muzeí další návštěvníci z druhé strany hranice. "

Eva Mičkechová, projektová manažerka

Projekt čarodějnické cyklotrasy, který byl dokončen v roce 2010, přinesl vítanou podporu turistickému ruchu v Olomouckém kraji a regionu Powiat Nyski podél česko-polské hranice. Na základě historických čarodějnických procesů ze 17. století vznikl soubor tematicky propojených vícejazyčných atrakcí, včetně stálých výstav, 80 km cyklostezky a turistického informačního střediska.

Nová iniciativa stimulovala místní ekonomiku, protože zvýšila počet turistů, kteří region navštěvují, posílila přeshraniční spolupráci a „mobilizovala místní organizace a instituce k aktivní účasti v dalším rozvoji (např. v oblasti agroturistiky a podpory místních akcí, charakteristických pro česko-polské pomezí),“ uvádí Eva Mičkechová. Projekty také přinesly vítanou modernizaci historických budov, v nichž jsou expozice umístěny, což dále přispívá ke kulturnímu bohatství regionu.

Obnova kulturního bohatství

Vznikly dvě stálé výstavy, v Šumperku v České republice a v polské Nyse. V obou případech proběhla rekonstrukce historických budov, v nichž jsou sbírky umístěny, což je zárukou, že toto kulturní bohatství zůstane zachováno pro budoucí generace.

Inspirace pro tento projekt pochází z čarodějnických procesů, které postihly Slezsko a severozápadní Moravu v období 1622–1695. Na toto téma také vydalo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky knihu „Zpráva o nevíře“.

Cyklostezky

Dobrodružněji založené návštěvníky provedou krásnou krajinou regionu nově vyznačené cyklostezky o délce 80 km mezi Mohelnicí v České republice a Paczkówem v Polsku. Byla vydána tematická mapa a podél stezek se nachází 10 informačních tabulí.

Podpora umění

V rámci projektu vznikly dva původní filmy. Promítají se ve čtyřech jazykových verzích v rámci výstavy v Šumperku. Ve třech jazycích (v češtině, polštině a němčině) byla navíc vydána kniha o čarodějnických procesech.


Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Čarodějnické cyklotrasy“ činí 476 487 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007–2013 částkou 400 955 EUR z operačního programu „Česká republika – Polská republika“.


Datum konceptu

24/06/2015