Ultranízkoenergetický pasivní dům

Nové vzdělávací seminární centrum ve vzdálené a hornaté části České republiky se stalo vlajkovou lodí moderních návrhů „pasivních domů“ v kombinaci s tradičními stavebními technikami a materiály. Hostětínské Centrum pro udržitelný rozvoj venkova využívá až o 80 % energie méně než tradiční budovy.

Další nástroje

 
V „pasivním“ domě je spotřeba energie o 80 % nižší než u běžných staveb V „pasivním“ domě je spotřeba energie o 80 % nižší než u běžných staveb

„Hostětín, který byl dokončen v září 2006, je stále jedinou veřejnou budovou v České republice, kterou lze označit za pasivní budovu.“
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica

Centrum, které bylo dokončeno v září 2006, nabízí praktickou výuku a školení pro úřady, širokou veřejnost a firmy podnikající podobné iniciativy v jiných místech v regionu a ve státě. Přitahuje mnohé návštěvníky z široka daleka, kteří se chtějí poučit o udržitelném rozvoji a zároveň slouží jako komunitní centrum pro svou malou hostitelskou vesnici.

Modelová „zelená“ vesnice

Hostětín byl již po dlouhou dobu zapojen do projektů přátelských k životnímu prostředí, od sluneční energie až po izolace budov z balíků slámy atd. Jeho nové centrum pokračuje v tradici tím, že se stalo institucí celoživotního environmentálního vzdělávání, zejména v oblasti energetické účinnosti „pasivních domů“. Budovu postavila firma Skanska, která byla smluvně zavázána manažerům centra, Ekologickému institutu Veronica (české Sdružení pro ochranu přírody). Z fondů EU bylo uhrazeno 54 % rozpočtu.

Dalším cílem bylo vytvořit platformu, ze které se budou řídit regionální projekty zaměřené na udržitelnost ve Zlínském kraji, kde jsou pracovní příležitosti omezené a počet obyvatel klesá. Většina z 36 pracovníků a řemeslníků byli místní obyvatelé, na něž dohlížel kvalifikovaný stavební mistr. Kdykoli to bylo možné, využívali místních dodavatelů a materiálů, aby udrželi nízké náklady a podpořili místní ekonomiku. Jednalo se např. o modřínové dřevo z přilehlých lesů, které využili jako krytinu, nebo nepálené cihly recyklované ze starých zemědělských budov v místě.

Centrum bylo postaveno podle nejnovějších standardů tak, aby se minimalizovala energie na prostorové vytápění. Mezi použité stavební technologie patří např. silná vrstva tepelné izolace a zasklení pomocí trojitých tabulek, aby se zabránilo úniku tepla. Kromě toho je budova vzduchotěsná, má větrací systém se zpětným získáváním tepla a systémy na snížení spotřeby vody a také umělé osvětlení.

Každoročně se zde koná na 5 000 veřejných akcí

Hostětínské Centrum, v němž se nachází sál se 45 místy, pracovny, knihovna, prostor pro tvůrčí dílny a 10 hostinských pokojů, každoročně přiláká několik tisíc návštěvníků, kteří se chtějí dozvědět více o jeho energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti prostřednictvím využití materiálů šetrných k životnímu prostředí. Budova je rovněž pozoruhodná tím, že se jedná o první pasivní dům podporovaný z fondů EU a první neobytný pasivní dům, který byl postaven v České republice.

Centrum vytvořilo pět stálých pracovních míst, včetně místa vedoucího projektu a vedoucího kurzů na částečný a na plný úvazek a míst pro administrativní pracovníky. Ročně spotřebuje méně než 15 KWh na metr čtvereční na prostorové vytápění, přičemž energii získává z městské tepelné elektrárny na biomasu a z vlastního systému slunečních kolektorů.


Datum konceptu

14/01/2010