Transformace postsocialistických měst na konkurenceschopnější a atraktivnější městské prostory

Projekt „ReNewTown“ investoval do čtyř pilotních projektů regenerace měst s cílem posílení nadregionální hospodářské výkonnosti, podpory sociální soudržnosti a kulturních aktivit a modernizace městské krajiny. Iniciativa poskytuje městům střední a východní Evropy, která byla postižena socialistickými metodami plánování, sociální a environmentální modely, jež představují ty nejlepší praktiky.

Další nástroje

 

" Změny ve městech a okresech zapojených do projektu ReNewTown v průběhu posledních čtyř let posilují mé přesvědčení, že se může jednat o atraktivní místa pro život, práci i odpočinek. Projekt ReNewTown navíc v rámci procesu spolupráce přivedl ke spolupráci praktiky i výzkumníky, kteří se společně zabývali revitalizací a zlepšováním života místních komunit. "

Magdalena Wątorska-Dec, koordinátorka projektu ReNewTown

Partneři projektu ReNewTown prováděli průzkumy mezi obyvateli, odborníky a podnikateli v deseti městech v pěti zemích. Snažili se posoudit faktory úspěchu a neúspěchu v městských okrscích. Jedním z příkladů byla ArtZONA v obci Nowa Huta v blízkosti Krakova, kde se konají kulturní a společenské akce a řada dalších aktivit. Ze zanedbaného dětského hřiště mezi paneláky na sídlišti ve Velenje přestavbou vznikl inspirující prostor pro všechny generace. Místní dobrovolníci věnovali práci 1 567 hodin svého času a vykonali většinu fyzických činností.

Na velkém pražském panelovém sídlišti bylo založeno centrum pro malé a střední podniky, aby podporovalo místní podnikatelské aktivity v oblasti s vysokou nezaměstnaností. Stará socialistická architektura ve slovenské Hnúšti byla přebudována na Muzeum socialistických kuriozit. To získalo darem asi 600 předmětů a stalo se turistickou atrakcí. Současně pomáhá uchovávat povědomí o éře socialismu v Hnúšti pro budoucí generace.

Modely doporučovaných postupů

Kromě poznatků, které byly v rámci projektu ReNewTown získány z těchto pilotních iniciativ, byla sestavena i databáze zkušeností a vědomostí získaných v průběhu posledních 20 let z obdobných projektů. Databáze zahrnuje 148 modelů doporučovaných postupů, obsahuje kontaktní údaje na odborníky a je veřejně přístupná všem zájemcům.

Hlavní zjištění projektu, spolu s řešeními pro boj městských oblastí proti chudobě a sociální nerovnosti, byla zahrnuta do projektových publikací. Ty představují příručku k modelům, manuál pro revitalizaci měst a strategie pro postsocialistická města. Kromě toho se odhaduje, že projekt ReNewTown vedl v návaznosti na jeho realizaci k vytvoření pěti nových pracovních míst.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „ReNewTown“ činí 1 474 181,60 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 237 122,36 EUR.


Datum konceptu

10/12/2014