Nástroje pro vytváření pracovních míst v oblasti péče o děti a zlepšování pro-rodinné politiky zaměstnavatelů

Projekt realizovaný v České republice na území Libereckého a Jihomoravského kraje měl za cíl zlepšit pro-rodinnou politiku zaměstnavatelů a poskytnout služby mladým rodičům, kteří se snaží o návrat na pracovní trh.

Další nástroje

 
Aktivity v lesní mateřské škole Radovánky Kyjov, jižní Morava ©  Prostor pro rodinu o.s. Aktivity v lesní mateřské škole Radovánky Kyjov, jižní Morava © Prostor pro rodinu o.s.

" Díky účasti v projektu mnohem lépe chápu propojení mezi možnostmi stávajícího vzdělávacího systému, individuálních potřeb každého dítěte a možnostmi matek malých dětí. Také jsem pochopila, jak je individuální přístup ke každému dítěti a jeho vnímání péče již v raném věku důležitý pro jeho zdravý budoucí vývoj jak po mentální, tak především po emocionální stránce. V našich jeslích, které vznikly díky tomuto projektu, teď máme 21 dětí. Lze tedy říci, že se rozrůstáme! "

Eliška Pavelková, absolventka kurzu v rámci projektu a spoluzakladatelka centra Majka v Brně, které nabízí kurzy pro těhotné ženy, semináře pro rodiče, jesle a školu

Regiony, kterých se projekt týkal, se vyznačovaly vysokou mírou nezaměstnanosti, především mezi ženami po rodičovské dovolené, a také malou dostupností péče o děti. V reakci na to projekt vytvořil motivační program služeb v oblasti péče o děti, který byl určen pro ženy ohrožené vyloučením z pracovního trhu.

V každém z uvedených regionů byly uspořádány dva motivační kurzy a asi 80 žen tak mohlo získat zkušenosti v současných mateřských školách. Celkem 60 lidem byla poté nabídnuta místa v kurzech péče o děti. Dvě třetiny účastníků následně získaly práci v oboru péče o malé děti.

V rámci projektu byla otevřena čtyři zařízení zajišťující péči pro 12 až 15 dětí ve věku od jednoho roku do konce předškolního věku. V každém zařízení vznikla čtyři pracovní místa na částečný úvazek pro účastníky kurzů, jimž byla poskytována podpora na pravidelných poradách. Dalších šest zařízení vytvořili absolventi kurzů, kteří zde zaměstnali další účastníky.

Kampaně a kulaté stoly

V rámci projektu probíhala také spolupráce s partnery z oblasti veřejné správy. Jejím účelem byla příprava kampaně pro zlepšení pro-rodinné politiky a vytvoření nástrojů pro zajištění rovných příležitostí a vyvážení pracovního a osobního života. Proběhlo 11 kulatých stolů, jichž se účastnili zaměstnavatelé, zástupci obcí a odborníci na problematiku vyvážení rodinného a pracovního života. Během těchto akcí byli zaměstnavatelé seznámeni se vzdělávacím programem a pro-rodinnými opatřeními v rámci tohoto projektu.

Byly uspořádány soutěže, v nichž mohly firmy získat uznání za svou pro-rodinnou politiku. Zástupci vítězných firem také doprovodili pečovatele na studijní návštěvě Skotska.

V rámci projektu vznikla výstava fotografií týkajících se dvojice cílových regionů a také dokumentární film. Byla rovněž sestavena příručka pro zaměstnavatele a další zájemce, která se zabývala vytvářením služeb v oblasti péče o děti.

Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ činí 283 069 EUR, přičemž Evropský sociální fond EU přispěl v programovém období 2007–2013 částkou 240 609 EUR.

Datum konceptu

16/12/2015