Rozkvetlá terasová zahrada v rušné Praze

Elegantním barokním terasám Fürstenberské zahrady na svazích pod Pražským hradem byla nedávno díky rozsáhlé rekonstrukci vrácena jejich krása, a zahrada tak nyní vítá každý rok tisíce návštěvníků.

Další nástroje

 
Plodící vinná réva na terasových zahradách. Copyright: Ministry for Regional Development, Czech Republic Plodící vinná réva na terasových zahradách. Copyright: Ministry for Regional Development, Czech Republic

„Zrekonstruovaná Fürstenberská zahrada dnes otvírá svou laskavou a okouzlující náruč všem, kdo se chtějí pokochat jejím půvabem a romantikou.“
Pavel Bém, primátor Prahy

Odborníci na krajinářské úpravy oživili a obnovili oázu klidu a krásy, přičemž zachovali staré stromy, mezi něž zamíchali nové kvetoucí rostliny a keře, a nabídli tak návštěvníkům jedinečné místo k odpočinku a prožití spokojených chvil v srdci historické Prahy.

Kořeny zahrady

Na toto místo přirozené krásy měly od 13. století vliv benediktinky, v 15. a 16. století šlechtici a kupci a od 18. století barokní styl. Později za vlády komunistů byla terasová část zahrady záměrně zanedbávána a uzavřená veřejnosti. Po následném obnovení demokracie inicioval polský velvyslanec Jacek Baluch celkovou obnovu zahrady, která byla později znovu otevřena veřejnosti. Poslední statistické údaje ukazují, že počet návštěvníků, kteří zaplatili za to, aby si mohli zahradu prohlédnout, vzrostl z 3 000 v roce 2008 na 6 500 v roce 2009.

Pozornost opět věnovaná přírodě

Byl zrealizován projekt rozsáhlé rekonstrukce, jehož záměrem bylo zachovat deset zvýšených teras s podpůrnými zdmi a schody navzdory náročným úkolům, které s tím byly spojeny, zejména ohleduplný provoz velkých a těžkých moderních stavebních strojů na úzkých historických stezkách.  Byl nainstalován nový kanalizační a vodovodní systém a rekonstrukcí prošel i pavilon včetně moderních toalet pro návštěvníky. Jedním z atraktivním rysů, který místo oživuje v noci, je osvětlení, díky němuž je zahrada ideální přirozenou scenérií pro večerní návštěvy. Vedle vzácných a cenných starých stromů, které byly pečlivě zachovány, bylo v zahradě vysazeno 3 500 nových kvetoucích rostlin, 8 500 stromů a keřů a 2 200 keřů růží.

Takové události, jako jsou Dny evropského dědictví, zahájení 24. symposia o fyzice a technologii plazmatu, které uspořádalo České vysoké učení technické, oslavy organizované polským velvyslanectvím sídlícím v sousedství nebo výstavy dekorativního a grafického umění žáků, ilustrují, jak tohoto zvláštního prostoru mohou využít všichni členové společnosti.

Klobouk dolů před odborníky

Odborníci, kteří se na projektu podíleli, včetně krajinářů, úspěšně vytvořili něco, co lze popsat jedině jako čistou zahradní harmonii. Místo se nyní řadí mezi největší úspěchy politiky ochrany národního dědictví země.

Datum konceptu

29/09/2010