Podpora cyklistických strategií ve středoevropských městech

Projekt Central MeetBike napomáhá rozvoji politik udržitelné dopravy ve středoevropských městech podporou vytyčování integrovaných cyklistických strategií.

Další nástroje

 
Čerpáme ze zkušeností německých měst, například Drážďan. Čerpáme ze zkušeností německých měst, například Drážďan.

" V porovnání s ostatními zeměmi si česká města vedou velmi špatně. Součást celkového dopravního systému tvoří cyklistika jen výjimečně. Projekt Cycling Academy by měl ukázat, jak lze pomocí různých nástrojů dosáhnout lepší úrovně cyklistické kultury. "

Jaroslav Martinek, národní cyklistický koordinátor

Cyklistika je čím dál častěji považována za řešení dopravních komplikací a znečištění v městských oblastech, zejména v případě jízd na krátké vzdálenosti a v kombinaci s veřejnou dopravou. Projekt Central MeetBike se snažil o rozšíření efektivních politik podpory cyklistiky z Německa do České republiky, Polska a na Slovensko. Projekt pomohl regionům vyhodnotit místní situaci a podle toho příslušné politiky pozměnit.

Změna přístupu

Tohoto cíle projekt dosáhl změnou přístupu k dopravnímu plánování a informováním politiků a veřejných představitelů o nových strategiích, zejména těch, které se k propagaci cyklistiky využívaly v Německu. Prokázal, že komplexní prostorový přístup, který umožňuje bezpečný pohyb všech dopravních prostředků, je proveditelný a finančně úsporný.

Přístup projektu Central MeetBike byl propagován v rámci jeho školicího programu Bike Academy, který měl zvýšit povědomí mezi profesionály a zajistit, aby se obyvatelé měst podíleli na tvorbě akčních plánů. Pro jeho účely byly s pomocí Technické univerzity v Drážďanech upraveny materiály využívané v programu Německého institutu pro urbanistiku.

Národní strategie

Kromě toho projekt pomohl představitelům měst s realizací těchto plánů, a to zveřejněním „tří principů“ pro rozvoj národní cyklistické strategie. Národní strategie byly „téměř současně“ přijaty vládami České republiky a Slovenska. Na Slovensku byla zřízena nová funkce národního cyklistického koordinátora a ustanoveno osm regionálních koordinátorů. Slovenská strategie stanoví cíle zvýšení podílu cyklistiky na 10 % v roce 2020. 

Projekt Central MeetBike kladl důraz také na prostředky podpory cyklistiky ve středoevropských zemích. „Zkušenosti z mnoha německých měst naznačily, jak zlepšit podmínky pro cyklisty,“ říká prof. Gerd-Axel Ahrens z Katedry dopravy a dopravního plánování na Technické univerzitě Drážďany, která byla partnerem projektu. „Zjistili jsme také, že cyklistika je pouze jednou z částí systému udržitelné mobility a zároveň důležitým předpokladem pro lepší život v centrech měst,“ dodává.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Central MeetBike – udržitelná doprava ve středoevropských městech díky lepší integrované propagaci cyklistiky a vytváření mezinárodních sítí“ činila 2 762 572 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 2 271 743 EUR.

Datum konceptu

16/12/2014