Jednodušší život na českých silnicích

Stavba krátkého nového silničního úseku ve východní Evropě se projeví rozsáhlými pozitivními přínosy, jejichž důsledky překračují státní hranice.

Další nástroje

 

Nová rychlostní silnice na severovýchodě České republiky přinese sociální, environmentální i ekonomické přínosy pro rozsáhlou oblast v krásné oblasti Evropy. Prostředky EU zde pomáhají postavit silniční úsek dlouhý jen něco málo přes tři kilometry v oblasti na rozhraní Čech a Moravy, realizovat související vylepšení místních a zemědělských komunikací a postavit nové mosty a kruhové objezdy.

„Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice“ představuje první úsek plánované čtyřproudé rychlostní silnice. Až bude stavba hotová, odvede dálkovou dopravu z městských center a městských oblastí a zkrátí doby přepravy i cestovní náklady. Dojde ke zvýšení kvality života místních obyvatel i turistů, protože se omezí dopravní zácpy a adekvátně se zvýší bezpečnost na silnicích. Očekává se také výrazné zlepšení kvality ovzduší, protože dojde ke snížení míry znečištění pocházejícího z dopravy. Tuto skutečnost je třeba přičíst k přínosům pro životní prostředí plynoucím z použití moderních udržitelných stavebních technologií.

Významný projekt pro významnou oblast

Nová silnice se nachází v Pardubickém kraji, který je znám textilním a oděvním průmyslem, stejně jako rozvinutým zemědělstvím a turistickým ruchem. Podle plánu bude silnice pokračovat směrem k Vysokému Mýtu, českému městu založenému ve 13. století proslulému svým ohromným a nádherným náměstím. Pak zamíří až k Olomouci, historickému hlavnímu městu Moravy.

Silnice spojí dvě krásná města na Labi, Pardubice a Hradec Králové, s novou dálnicí z Prahy do Trutnova. Trutnov leží blízko hranice s Polskem. Na východ od této dálnice vedou dopravní trasy na severní Moravu a Slovensko.

Celá oblast je proslulá nejen svojí úlohou v historii Evropy, ale také kulinářskými specialitami, kulturou a průmyslem.

Nejdůležitější statistické údaje

Kromě 3 302 metrů vlastní silnice zahrnuje tento český projekt stavbu 16 mostů, 630 metrů kruhových objezdů a 480 metrů víceúrovňových křižovatek. Přestaví se 1 346 metrů místních komunikací a 2 422 metrů polních cest. V průběhu prací pravděpodobně vznikne 35 pracovních míst.

Projekt je součástí transevropské dopravní sítě označované TEN-T.


Celkové náklady a financování z EU


Projekt „Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice“ počítá s celkovými uznatelnými výdaji ve výši 80 931 162 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU v období 2007–2013 přispěje částkou 29 974 677 EUR. Zbývající částku ve výši 50 956 485 EUR pokryje vnitrostátní příspěvek. Projekt je financován prostřednictvím priority „Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T“ v rámci operačního programu Doprava.


Datum konceptu

18/02/2013