Senior Plus: Ochrana zdraví a aktivní role starších lidí ve společnosti

Cílem investičního plánu je vybudování struktur, které umožní starším lidem aktivně působit ve společnosti a žít pokud možno zdravý a plnohodnotný život.

Další nástroje

 
Projekt Senior Plus dosáhl významných výsledků z hlediska zajištění spokojeného života starších občanů a jejich začlenění do společnosti. © Senior Plus Projekt Senior Plus dosáhl významných výsledků z hlediska zajištění spokojeného života starších občanů a jejich začlenění do společnosti. © Senior Plus

" V implementaci [tohoto projektu] jsme viděli příležitost, jak ocenit přínos starší generace pro společnost. Vychovali své děti a teď se starají o vnoučata. Tím, že odvádějí tuto práci, umožňují rodičům pracovat, a tím přispívají do státního rozpočtu a pomáhají prosazovat rodinné hodnoty. [Naše iniciativy] pomáhají starším občanům prožít podzim života co nejaktivněji. "

Petr Krčál, člen rady regionu Vysočina

Projekt je možno rozdělit do dvou hlavních širokých cílů. Prvním z nich je přímé ovlivňování života seniorů prostřednictvím organizování kulturních aktivit v rámci programu Active Plus a podpora seniorských karet (např. karta Active Plus) pro seniory z regionu Dolní Rakousy pobývající v České republice. Druhým cílem je podpora sociálních služeb, které pomáhají seniorům se vzájemnou výměnou zkušeností, prosazováním osvědčených postupů (s příklady převzatými z oblasti vzdělávání, zdraví a aktivního životního stylu) a účastí na akcích zaměřených na veřejnost.

Nárůst starší populace

V Dolních Rakousích žije přes 1,5 milionů občanů, což z tohoto regionu dělá druhou nejlidnatější oblast Rakouska. Proto se mnoho místních služeb snaží podporovat co nejdelší aktivní účast seniorů ve společnosti a prevenci jejich stereotypizace a marginalizace.

Tuto iniciativu vedli dva partneři z Dolních Rakous: Amt der NÖ Landesregierung (úřad vlády Dolních Rakous) a odborná vysoká škola IMC FH Krems. Předkladatelem a zároveň hlavním partnerem projektu je region Vysočina v České republice, který na něm spolupracoval s výše uvedenými partnery z Dolních Rakous. Udržitelnost projektu činí minimálně pět let.

Podpora zapojení starších generací

V průběhu implementace projektu byla vytvořena koncepce aktivní seniorské politiky pro region Vysočina. Poté, co se setkali s pozitivními ohlasy od občanů předdůchodového a důchodového věku, zaměřili se vedoucí projektu na další aktivity určené pro generaci nad 55 let. Jedním z milníků projektu bylo zavedení aktivit celoživotního vzdělávání v rámci akce Senior akademie v Jihlavě a akce Senior University na odborné vysoké škole IMC FH Krems.


Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Senior Plus“ činí 603 124 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007–2013 částkou 450 510 EUR z operačního programu „Rakousko – Česká republika“.


Datum konceptu

15/07/2015