Rozšíření silnice zajistí plynulejší a rychlejší dopravu

Přestavba silničního úseku ležícího asi 10 km jižně od Ostravy si klade za cíl zrychlit dopravu a zvýšit bezpečnost řidičů v Moravskoslezském kraji. Užitek z ní bude mít i mezinárodní doprava.

Další nástroje

 

Tento významný projekt v rozsahu více než sedmi kilometrů je součástí připravované rychlostní silnice R48 o délce 74,5 km, jejíž trasa povede východní částí České republiky. Její výstavba přispěje k postupnému dokončení sítě vysokokapacitních mezinárodních dálnic v tomto regionu, která tvoří součást tzv. transevropské dopravní sítě TEN-T. To je obzvláště důležité pro dálkovou dopravu směrem na východ do Polska po silnici E75 a také směrem jih na Slovensko.

Přestavba a vybudování nové trasy

Státní silnice I/48 vede od obce Bělotín na východ k hranici s Polskem. Označení „rychlostní silnice“ (R48) v současnosti nesou pouze některé její úseky, které jsou dimenzované pro vysokorychlostní dopravu ve čtyřech jízdních pruzích.

Nový úsek rychlostní silnice, budovaný v rámci tohoto projektu, začíná poblíž obce Rychaltice a končí v blízkosti Frýdku-Místku. V počátečním úseku vzniká nová komunikace na místě stávající státní silnice, dále pak zahrnuje zcela nový úsek, který prochází zemědělskou krajinou a zastavěnými obytnými zónami. Celý úsek měří zhruba 7,1 km a sestává z dvou jízdních pruhů v každém směru.

V rámci projektu vzniknou přeložky 11 silnic a bude zbudováno 16 mostů a jedna víceúrovňová křižovatka. Plánuje se také stavba tunelu o délce 160 m, který by měl usnadnit průjezd městskou částí Lysůvky. Obytné stavby v blízkosti silnice budou vybaveny ochrannými protihlukovými prvky.

Projekt, který nezastará

Díky novému úseku dokáže rychlostní silnice R48 pojmout předpokládaný nárůst dopravy, a to jak v rámci kraje, tak na dálkové mezinárodní trase E462 ve směru Brno – Olomouc – Hranice – Frýdek-Místek – Český Těšín. Očekává se, že díky tomuto úseku dojde k výraznému zlepšení rychlosti i plynulosti dopravy. Zvýší se také bezpečnost řidičů využívajících tuto silnici, a to díky čtyřem jízdním pruhům s dělícím pásem, přestavěným křižovatkám a vyloučení pomalé dopravy.

Očekává se, že ve fázi implementace projekt přímo vytvoří přibližně 140 pracovních míst.


Celkové investice a financování z EU

Celkové investice v rámci projektu „Rychlostní silnice R48, část Rychaltice – Frýdek-Místek“ činí 161 498 889 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 114 264 371 EUR. Projekt je financován prostřednictvím priority „Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T“ v rámci operačního programu Doprava.


Datum konceptu

22/05/2013