Návrat populace orlů skalních do střední Evropy

Projekt, který se snažil vrátit do příhraničního regionu České republiky a Slovenska udržitelnou populaci orlů skalních, pomohl zvýšit místní povědomí o potenciálních přínosech biologické rozmanitosti a posílil přeshraniční spolupráci.

Další nástroje

 
Cecilka ještě jako orlí mládě v místní záchranné stanici  © Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Cecilka ještě jako orlí mládě v místní záchranné stanici © Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

" Přežití Cecilky přispělo k tomu, že se rodí nová generace orlů skladních. Její první mláďata jsme již v říjnu spatřili, jak létají v blízkosti hnízda spolu s rodiči. Toto úspěšné zahnízdění splňuje jeden z cílů tohoto projektu – spojení nově vzniklé mikropopulace orlů skalních na Moravě se stabilnější slovenskou populací. Nyní doufáme v další dobré zprávy týkající se orlů, kteří byli vypuštěni v období 2006 až 2012! "

Denisa Bernátová, manažerka projektu, ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

Projekt byl celkově z hlediska orlů skalních úspěšný. První pár orlů skalních zahnízdil v České republice po více než 100 letech, v roce 2010. Orlí samici Cecilce, která se narodila v roce 2006 na Slovensku a byla vypuštěna do přírody na české straně Beskyd, se nedávno vylíhlo mládě.

Místní biologická rozmanitost

Orel skalní patří mezi elitní druhy, které přitahují turistický ruch a pomáhají ochranářům prosazovat zájmy ochrany místního přírodního prostředí. Organizátoři tohoto projektu věří, že návrat stabilní populace orla skalního do Beskyd na česko-slovenském pomezí pomůže posílit propojení úspěšného ochranářského úsilí a venkovské ekonomiky.

Existují tak naděje, že úspěch projektu podpoří příležitosti k udržitelné zaměstnanosti na obou stranách česko-slovenské hranice, což přispěje k ochraně přírodního prostředí.

Proces učení pro všechny

Velký důraz byl kladen na místní vzdělávací a propagační činnosti. S iniciativou bylo seznámeno asi 150 000 občanů, zájem pomáhaly zvyšovat i webové stránky jako www.orelskalni.cz. Propagační materiály byly rozesílány také do základních škol v regionu.

Současné činnosti se zaměřují na monitorování hnízd a mláďat, péči o zvířata, jež ji vyžadují, a šíření informací na veřejnosti.

Do přírody

Cecilka byla jedním ze čtyř orlů skalních, kteří byli vypuštěni z místní záchranné stanice v rámci pokusu o opětovné vysazení tohoto majestátního dravce do regionu, který leží na hranici České republiky a Slovenska. Orli skalní byli v České republice zcela vyhubeni na začátku 20. století.

Po vypuštění byli všichni čtyři ptáci denně monitorováni pomocí radiových vysílačů. Tato technologie umožnila ochranářům zjistit, že Cecilku jednou těžce poranil lovec. Cecilka však byla zachráněna a vyléčena a nakonec se mohla znovu vrátit do přírody. Našla si partnera, což všechny účastníky tohoto průkopnického projektu nesmírně potěšilo.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Návrat orla skalního do České republiky“ činila 352 508 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Slovenská republika – Česká republika“ částkou 277 490 EUR.


Datum konceptu

13/08/2015