Výzkum polymerů a souvisejících technologií

Nové výzkumné centrum pomáhá odhalovat nové způsoby použití a komerčního využití polymerů.

Další nástroje

 
Otevírání nového centra inovací v listopadu 2011. (c) Stanislava Kyselová, Akademický bulletin Otevírání nového centra inovací v listopadu 2011. (c) Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Nové Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle v Praze, které bylo otevřeno v roce 2011, si klade za cíl stát se globálním centrem odborných znalostí v oblasti výzkumu syntetických polymerů. Tyto polymery mají široké spektrum využití, včetně optoelektroniky, informačních technologií, biomedicíny, farmaceutického průmyslu a biotechnologií.

Výzkumné centrum sídlí v renovované budově na západním předměstí Prahy a tvoří součást Ústavu makromolekulární chemie, který patří pod Akademii věd České republiky. Nové centrum inovací je vybaveno nejmodernějším laboratorním zařízením, které mu umožňuje zabývat se výzkumem v mnoha oborech, jako jsou například zpracování polymerů, morfologie a reologie, trvanlivost plastů, chemická degradace a termodynamika, mechanické chování polymerních materiálů a polymery pro optoelektroniku.

Přeměna vědeckého výzkumu na komerční využití

Praktické využití tohoto výzkumu zahrnuje vývoj pokročilých strukturálních směsí a kompozitů, materiálů pro umělé klouby, polymerových senzorů a solárních článků. Centrum se zapojuje také do environmentálně orientovaných projektů, například do výzkumu recyklace plastů a vývoje plastů z obnovitelných zdrojů. Další příklady činností centra: aplikovaný výzkum, spolupráce s průmyslem, vzdělávání pracovníků laboratoří a organizace seminářů pro odborníky z praxe.

Kromě výzkumné úlohy plní nové centrum také úlohu vzdělávací a zajišťuje odborný rozvoj mladým výzkumníkům nejen z České republiky, ale i z jiných evropských zemí.

Nový objekt zaujímá rozlohu 900 m² a vedl k vytvoření pěti nových pracovních míst.

Projektový manažer Jiří Kotek, vedoucí centra, uvedl, že projekt vytvoření centra byl velmi úspěšný a že v budoucnosti povede k vývoji mnoha různých průmyslových aplikací. Profesor Otto Wichterle, zakladatel a první ředitel Ústavu makromolekulární chemie, kdysi prohlásil: „Chceme být krásní, ale i užiteční“ Tato věta se stala mottem Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle“ činila 3 200 000 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Praha“ částkou 2 500 000 EUR.


Datum konceptu

24/02/2014