Rekonstruovaná síť sklepení napomáhá rozvoji turistického ruchu v Brně

Labyrint podzemních sklepů pod jedním z nejstarších a nejlépe zachovaných náměstí v Brně se díky projektu přestavby financovanému z EU změnil v oblíbenou turistickou atrakci.

Další nástroje

 
Labyrint sklepů se změnil v oblíbenou turistickou atrakci Labyrint sklepů se změnil v oblíbenou turistickou atrakci

Pod Zelným trhem v historickém centru Brna se rozkládá soustava podzemních chodeb a sklepení, které v dřívějších dobách obyvatelé využívali pro skladování potravin, zrání piva a ukládání vína. Během válečných dob byly sklepy, z nichž některé jsou středověkého původu, používány též jako úkryty. Sklepy byly sice původně vybudovány pro jednotlivé domy, ale sloužily i pro uskladnění čerstvých plodin určených pro trh.

Sklepy původně nebyly propojeny a mnohé z nich byly objeveny až v nedávné době na základě archeologického průzkumu. Díky komplexní rekonstrukci těchto sklepů, která byla zahájena v roce 2009, mohou nyní návštěvníci Brna pohlédnout na fascinující obraz o každodenním životě obyvatel města v minulých stoletích. Rekonstrukcí byly stavby zabezpečeny a vůbec poprvé též došlo ke spojení oddělených sklepů do jednoho celku. Protože výsledný systém chodeb a sklepů je velmi složitý, přezdívá se nové návštěvnické atrakci města „Labyrint pod Zelným trhem“.

Příležitost poučit se z každodenního života uplynulých století

Průvodci v historických kostýmech ukazují turistům labyrint a informují je o tom, jak byly uchovávány potraviny, pro něž sloužily sklepy jako ohromné ledničky, v jakých nádobách se různé potraviny uchovávaly nebo že se pro skladování a zrání vína používaly dubové sudy. Návštěvníci se také seznámí s vývojem osvětlení, od původních pochodní přes lojové a parafínové svíčky až po petrolejové lampy. Expozici doplňují různé předměty každodenní potřeby, které byly během archeologických průzkumů objeveny.

Součástí prohlídky je návštěva obnovené alchymistické laboratoře, která návštěvníkům připomíná slavné lékaře, lékárníky a fyzikusy, kteří žili a pracovali v Brně, které bylo jako lékařské centrum proslavené po celé Evropě.

Na místní vinařskou tradici upozorňuje starý vinný sklep a historická krčma, kde mohou návštěvníci ochutnat moravská vína. O stinných stránkách života v dávných dobách vypráví replika městského pranýře, klec bláznů a různé mučicí nástroje. Návštěvníci se také dozvědí, co čekalo nepoctivé řemeslníky a kupce.

Projektový manažer Radek Řeřicha uvedl, že v prvním roce po otevření této nové turistické atrakce v roce 2011 navštívilo labyrint sklepů asi 43 tisíc lidí. Díky této investici vzniklo dvacet dva nových pracovních míst.


Datum konceptu

19/12/2012