Optimalizace železnice v České republice

Optimalizace železniční trati a infrastruktury v České republice s cílem zvýšit spolehlivost, bezpečnost, dostupnost a zároveň snížit provozní náklady a dobu jízdy.

Další nástroje

 

Projekt „Modernizace železniční trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor“ je součástí IV. tranzitního železničního koridoru prioritního projektu 22 Atény – Sofie – Budapešť – Praha – Norimberk/Drážďany. Týká se úseku mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který spojuje Prahu s rakouským Lincem.

Adaptace a rekonstrukce trati

Účelem projektu je revitalizovat železniční trať a související infrastrukturu a zařízení, zkvalitnit technický stav a dosáhnout toho, aby trať odpovídala evropským parametrům a normám. Podle specifikací je trať určena k modernizaci s důrazem na hladký provoz souprav s naklápěcí technikou. Jedná se o elektrifikovanou jednokolejnou železniční trať s povolenou rychlostí 80–100 km/h (v Táboře je rychlost omezena na 50 km/h). Třída zatížení je D3 a železniční svršek je tvaru S49, přičemž většinou pochází z roku 1971, takže slouží nejméně 40 let.

Cílem modernizace je zkvalitnění tratě, její zdvojkolejnění a zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na 160 km/h se zatížením D4. Rozsah modernizačních prací na úseku Veselí nad Lužnicí – Tábor zahrnuje adaptaci a rekonstrukci železničního spodku, rekonstrukce železničního svršku, drenáž úrovňových mostů, obnovení řídicího a komunikačního vybavení, adaptace a zavedení nové kontaktní linky a vybudování nové transformátorové stanice. Vylepšeny budou také železniční stanice Planá nad Lužnicí a Tábor – vybudován bude nový podchod a ostrovní nástupiště.

Přínosy a ekologické faktory

K očekávaným přínosům projektu patří:

  • zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a přepravní kapacity;
  • vyšší dostupnost železniční dopravy pro cestující se sníženou mobilitou díky vylepšení nástupišť;
  • snížení doby jízdy pro osobní i nákladní dopravu;
  • významné snížení provozních nákladů souvisejících s údržbou i řízením.

Během procesu hodnocení nebyly zjištěny žádné nepříznivé dopady na životní prostředí; projekt naopak sníží současnou ekologickou zátěž pro region. Důležitou součástí projektu je vybudování přibližně 6 137 m protihlukových bariér. Očekává se, že pozitivní dopad na životní prostředí bude mít také zlepšení konkurenčního postavení železničního koridoru jakožto udržitelného a ekologicky vstřícného druhu dopravy.

Datum konceptu

28/09/2011