Optimalizace železnice přináší vyhlídky na lepší služby

Očekává se, že zkvalitnění železniční tratě v České republice na úroveň evropských norem zkrátí dobu jízdy a zvýší kapacitu. Optimalizace trati mezi městy Zbiroh a Rokycany by navíc měla zvýšit bezpečnost železniční dopravy a snížit dopady trati na životní prostředí.

Další nástroje

 

Jedná se o projekt modernizace 21,66 km trati a souvisejícího telekomunikačního a signalizačního zařízení. Touto přestavbou se zvýší traťová rychlost na 80 až 160 km/h. Až bude optimalizovaná trať uvedena do provozu, měla by dosahovat přibližných časových úspor 9,83 milionu EUR za rok.

Rozsáhlejší plán

Toto dílo představuje součást rozsáhlejšího čtyřfázového plánu modernizace železnice mezi Prahou a Plzní. Zmíněná trať patří do transevropské sítě Evropské unie (TEN-T), jejímž cílem je zajistit snazší pohyb lidí i zboží v rámci členských států i mezi nimi.

Modernizace navíc probíhá v souladu s mnoha evropskými specifikacemi pro železniční interoperabilitu, jejímž cílem je harmonizace železničních systémů na celém kontinentu. Do roku 2020 bude na trati zaveden evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, který zlepší signalizační systémy v zájmu vyšší bezpečnosti železniční dopravy. Tento systém představuje klíčovou součást evropského systému řízení železničního provozu, který se zavádí v celé Evropě.

Vlastníkem železniční trati, kterou spravuje a provozuje Správa železniční dopravní cesty, je česká vláda. Provoz a údržbu některých komunikačních zařízení a informačních zařízení pro cestující zajišťuje dodavatelsky společnost ČD-Telematika a. s. Provoz železniční trati, údržbu a opravy dalšího komunikačního, informačního a blokovacího vybavení zajišťuje provozovatel železnice, což se týká i elektrických, technických a napájecích zařízení.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ činí 221 044 198 EUR, přičemž Fond soudržnosti přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ a jeho priority „Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T“ částkou 119 788 116 EUR.

Datum konceptu

10/04/2014