Modernizace železniční křižovatky zkvalitní vnitrostátní i přeshraniční vlakovou dopravu

Díky zásadní modernizaci břeclavské železniční křižovatky a stanice se zvýší bezpečnost a kapacita trati ve významném uzlu mezinárodní vlakové dopravy.

Další nástroje

 

Rekonstrukce železniční křižovatky v Břeclavi, městě ležícím v jihovýchodní části České republiky nedaleko hranic s Rakouskem a Slovenskem, se bude týkat železniční stanice a trati. Železniční infrastruktura bude modernizována tak, aby odpovídala bezpečnostním požadavkům evropských technických norem.

Mezinárodní železniční koridor

Břeclav je důležitým průsečíkem vnitrostátních i mezinárodních železničních tratí. Procházejí tudy dva národní tranzitní koridory a dvě mezinárodní trati, které jsou velmi důležitou součástí transevropské dopravní sítě: trať Atény – Sofie – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany a trať Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň. Přes Břeclav se navíc dopravuje téměř 25 % zboží vyváženého z České republiky a dováženého ze zahraničí.

Některá místa a některé úseky na těchto tratích již byly modernizovány v rámci dřívějších projektů. Břeclav patří k několika málo železničním křižovatkám a uzlům v české železniční síti, které renovací dosud neprošly.

Díky rekonstrukci se zvýší celková úroveň železniční dopravy a bezpečnosti, vzroste kapacita linek v rámci dopravní sítě, vlakové spojení se zrychlí, a navíc se sníží dopad železniční dopravy na životní prostředí v regionu. V průběhu projektu bude v souvislosti s realizací plánovaných prací vytvořeno 250 pracovních míst.

První fáze prací

Aby rekonstrukce břeclavské křižovatky co nejméně ovlivnila běžný železniční provoz, proběhne ve dvou samostatných fázích. Tento projekt financovaný z fondů EU se týká pouze první fáze, v níž budou provedeny tyto práce:

  • rekonstrukce železničních nástupišť v souladu se schválenými standardy, tak aby byla zajištěna interoperabilita a bezproblémový pohyb cestujících se sníženou pohyblivostí;
  • rekonstrukce a rozšíření sítě podchodů;
  • příprava komunikačních a blokovacích systémů na instalaci evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS);
  • výstavba a úprava 7,8 km trati a modernizace vybavení.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba“ počítá s náklady ve výši 98 242 674 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje v období 2007–2013 částkou 70 303 930 EUR.


Datum konceptu

01/01/2007