Podpora inovativních světelných zdrojů ve střední Evropě

Cílem středoevropského projektu je vybudovat nadnárodní síť univerzit, laboratoří a podnikatelských subjektů, která umožní vývoj a efektivní využívání inovativních světelných zdrojů (ILS) prostřednictvím přenosu technologií.

Další nástroje

 

" Projektové aktivity podpoří špičkový výzkum a technologie prostřednictvím využití inovativních světelných zdrojů. Podpoří tím inovace, podnikání a růst ekonomiky znalostí a posílí kapacity pro výzkum a inovace. Přilákáním většího množství lidí k podnikatelským aktivitám přispěje projekt k vytvoření většího počtu kvalitnějších pracovních míst. Posílí rovněž přístup vůči výzkumu a inovacím ve všech evropských regionech, a to zřízením nadnárodního klastru na základě znalostí získaných v rámci projektových aktivit a na vybavení dostupném v laboratořích partnerů. "

Rodolfo Laghi, odborník pro mezinárodní projekty ve společnosti Elettra Sincrotrone a koordinátor projektu CENILS

Projekt Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources (CENILS) rozvíjí potenciál spojený s využitím ILS, které mohou fungovat jako výjimečně výkonné mikroskopy a přinést nové poznatky o atomech a molekulách.

Vyplňování inovačních mezer

Síť vybudovaná v rámci projektu přispívá k vylepšení stávající nadnárodní vzdělávací a školicí sítě a podporuje volný tok znalostí a pracovníků z akademického do podnikatelského sektoru a naopak.

Z hlediska potenciálu a překážek bránících využívání výhod této technologie existují rozdíly mezi různými regiony zapojenými do projektu. Projekt se proto snaží přispět k vyplnění mezery mezi pěti zúčastněnými zeměmi tím, že posílí místní inovační a vzdělávací systémy ve znevýhodněných regionech a vytvoří pevné dlouhodobé a dálkové vazby s analogickými systémy, které se nacházejí v méně rozvinutých regionech.

Rozvoj lidského kapitálu

Očekává se, že projekt prostřednictvím implementace dvou pilotních akcí zaměřených na podporu zájmu komerční sféry o dvě slibné aplikace ILS vytvoří zhruba 5 pracovních míst. Realizaci těchto pilotních akcí zajistí minimálně 40 zástupců programové oblasti Střední Evropa a členů Základní cílové skupiny (PTG) ve spolupráci s vědeckými partnery projektu. Předpokládá se, že členové PTG budou vyškoleni na speciálních workshopech.

Prostřednictvím těchto aktivit síť CENILS zajišťuje implementaci společných strategií a akčních plánů zaměřených na posílení lidských zdrojů a rozvoj znalostí. Navíc podporuje přirozenou výměnu kvalifikovaných pracovníků v různých regionech programové oblasti, čímž pozitivně přispívá k řízení demografických změn, migrace a řešení problémů spojených s odlivem mozků.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „CENILS – Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources“ činí 1 091 500 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 881 745 eur v rámci prioritní osy „Přenos technologií a inovací v podnikání“.


Datum konceptu

24/06/2015