Zabaleno k dokonalosti: Klastr OMNIPACK

Konkurenti spolupracující pro společný prospěch.

Další nástroje

 
Kreslicí zařízení ve společném zkušebním a vývojovém centru Klastru OMNIPACK Kreslicí zařízení ve společném zkušebním a vývojovém centru Klastru OMNIPACK

Kontext

Region Hradec Králové leží v severovýchodních Čechách a má bohatou průmyslovou minulost. Průmyslová činnost však v posledním desetiletí podstoupila strukturální změny. Výsledkem bylo vytvoření klastru OMNIPACK, ve kterém se v roce 2005 spojilo 21 společností, podílející se ze všech možných úhlů na obalovém průmyslu, jež se spojily s dodavateli a místními univerzitami.

Podnětem pro vytvoření tohoto klastru se sídlem v Jaroměři (Hradec Králové) byla neformální spolupráce, která se vyvinula mezi společnostmi v odvětví obalového průmyslu. Tyto společnosti se rozhodly spolupracovat, aby se mohly ujímat technicky náročnějších zakázek nebo zakázek, které si kvůli své velikosti vyžadují spolupráci mezi jednotlivými firmami.

Stimulem pro vytvoření klastru, který má dnes 25 členů, byl grant od Operačního programu pro průmysl a podnikání, který podporuje Evropský fond regionálního rozvoje a spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Společnost PolyPLASTY, která tento grant získala od královéhradecké krajské rady, si zmapovala, jaké ostatní společnosti v odvětví podnikají, a zjistila, zda by se zajímaly o vstup do klastru. Díky tomu společnost PolyPLASTY zjistila, jaké informace a zkušenosti by tyto společnosti byly ochotné sdílet s ostatními potenciálními členy klastru. Vedle společností zabývajícími se obalovou technikou byla oslovena i Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni, které se obě staly aktivními partnery projektu.

Činnost v rámci projektu

Navzdory tomu, že členové klastru jsou navzájem obchodními konkurenty, jejich výrobní schéma se často vzájemně doplňuje. Fungování klastru vedlo k nárůstu konkurenceschopnosti členů projektu, zejména malých a středních firem. Členské společnosti jsou nyní schopné rychleji a efektivněji reagovat na změny v dynamice trhu a díky spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy mohou také rozvíjet inovace při používání nových technologií a jejich napomáhat jejich rychlejšímu rozvoji.

Západočeská univerzita rozvinula půdu pro organizační a právní rámec projektu, zatímco Univerzita Pardubice se chopila úkolu vzdělávání budoucích členů. Univerzity spolupracují při zajišťování seminářů na témata, která jsou aktuálně zajímavá, zapojily se do vypracování řešení specifických problémů z oblasti výzkumu a vývoje a napomáhají klastru s rozvojem inovací v obalové technologii.

Výsledky

Pokud společnost vystupují jako klastr, mají větší vyjednávací moc při nákupu i prodeji a při zlepšování vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem. Díky počtu společností, jež se do Klastru OMNIPACK zapojily, dosáhli jeho členové úspor ze zvýšené výroby a snížení nákladů v oblasti marketingu a reklamy. Navíc jsou společnosti díky tomu, jak si vyměňují znalosti a zkušenosti, lépe schopny reagovat na změny na trhu a lépe rozpoznávat nové příležitosti v jeho rámci.

Prvními konkrétními výsledky projektu byla společná webová stránka, poskytování poradenských služeb a účast na několika veletrzích (např. Fachpack v Německu, Taropak v Polsku a Emballage ve Francii). Hlavním výsledkem projektu však je nákup strojního zařízení pro společné zkušební a vývojové centrum Klastru OMNIPACK, které využívají členové klastru a ostatní společnosti. Dalším zajímavým výsledkem je Marketingový a obchodní portál, sloužící ke kontaktování potenciálních členů klastru a zákazníků.

Plány do budoucnosti jsou zaměřeny na propagaci Královéhradeckého kraje a okolního Pardubického kraje a kraje Vysočina jako významných center obalového průmyslu, kterým vévodí značka Klastr OMNIPACK, a na podporu průmyslových inovací cestou silnějších vazeb mezi vědeckovýzkumnými organizacemi a společnostmi v rámci odvětví.

Projekt členům umožnil vzájemně se podporovat v rozvoji vývozu a mezinárodního obchodu a otevřel dveře k větší pravděpodobnosti získat další finanční podporu z Evropského sociálního fondu a dalších finančních zdrojů.


Datum konceptu

01/01/2007