Optimalizace trati mezi Benešovem u Prahy a Strančicemi

Projekt „Optimalizace trati mezi Benešovem u Prahy a Strančicemi“ má za cíl zlepšit stav infrastruktury podél železniční trati a zmodernizovat železniční vybavení pro řízení a komunikaci s cílem nabídnout optimalizované cestovní podmínky pro cestující i náklad.

Další nástroje

 

Projekt, který je součástí většího projektu s názvem „Modernizace 4. tranzitního železničního koridoru“, zlepší přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu, zvýší spolehlivost provozu, zkrátí jízdní doby a povede k tomu, že železnici bude využívat větší počet cestujících a větší množství nákladu.

Zlepšení infrastruktury a vybavení

S výjimkou některých vybraných úseků je trať z Benešova u Prahy do Strančic ve špatném stavu, což vede ke značnému omezení rychlosti vlaků a kapacity. Podobně je zde zastaralé vybavení pro řízení a komunikaci, jehož údržba je nákladná.

V rámci projektu bude provedena řada zákroků pro odstranění těchto problémů: výměna železničního svršku (včetně výhybek a přejezdů), zesílení železničního spodku, rekonstrukce odvodňovacího systému, zesílení nebo rekonstrukce mostů a podchodů, obnova řídicího a komunikačního vybavení a vylepšení bezpečnostního vybavení stanic.

Po optimalizaci se maximální povolená rychlost zvýší z původních 80 km/h na 125 km/h pro vlaky s výkyvnými soupravami a 110 km/h pro konvenční vlaky. Bude také možné řídit železniční provoz na dálku, čímž se snižují provozní náklady.

Přínosy pro domácí i mezinárodní zákazníky

Toto jsou hlavní cíle projektu: snížit jízdní doby, úroveň hluku a nehodovost, zvýšit bezpečnost, pohodlí, rychlost a přístupnost pro cestující s omezenou schopností pohybu a zároveň nabídnou ekologicky vstřícnou a udržitelnou službu. Panuje přesvědčení, že všechny tyto faktory přispějí k tomu, že železniční doprava bude atraktivnější možností pro cestující i pro ty, kdo zadávají přepravu nákladu, a to jak v tuzemsku, tak v mezinárodním měřítku.

Vzhledem k tomu, že projekt je součástí „páteřního“ železničního koridoru v České republice, protože spojuje Prahu s Českými Budějovicemi a Českou republiku s Rakouskem, bude přínosem pro občany České republiky i pro mezinárodní zákazníky. Užitek přinese zejména obyvatelům jižních Čech (626 870), středních Čech (1 154 193) a Prahy, protože zlepší železniční spojení mezi hlavními destinacemi v těchto regionech.

Datum konceptu

15/09/2011