Vývoj nových materiálů s využitím nanotechnologií

Nanotechnologie pracují s chováním látky a vazbami na úrovni atomů a molekul, takže jejich účinky nejsou viditelné pouhým okem. Jejich schopnost upravovat nebo vytvářet nové materiály (a to i v tak odlišných oblastech, jako je zdravotnictví nebo průmysl) však předurčuje jejich obrovský potenciál. Nově vznikající regionální výzkumné a vývojové centrum v Brně v jihovýchodní části České republiky se snaží rozšiřovat možnosti těchto technologií, a proto vytváří nové aplikace a vzdělává budoucí odborníky na toto téma.

Další nástroje

 
V regionálním VaV centru v Brně probíhá vývoj nových materiálů s využitím nanotechnologií V regionálním VaV centru v Brně probíhá vývoj nových materiálů s využitím nanotechnologií

Nanotechnologie lze využívat k výrobě materiálů s jedinečnými vlastnostmi. Díky nim by bylo možné nahradit materiály používané nyní ve výrobních procesech, které mohou poškozovat životní prostředí a mohou být ekonomicky neefektivní. Proto se výzkum nanotechnologií dostává do popředí jak v České republice, tak v celé EU.

„Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy“ sídlí v Brně, druhém největším městě v ČR. Cílem uvedeného projektu, jenž je částečně financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, je vytvoření centra, které by reagovalo na rostoucí poptávku inovativních průmyslových společností po výrobních postupech vyžadujících vývoj a použití nejnovějších nanotechnologií, ovšem s minimálními investicemi a provozními náklady a minimálním zásahem do stávajících výrobních postupů.

Změna povrchových vlastností

„Můžeme využít více než 50 let zkušeností a výzkumu v Ústavu fyzikální elektroniky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity,“ říká Jan Čech, člen týmu implementace projektu.

Dodává, že aktuálně vyvíjené plazmové technologie umožňují úpravy a pozměňování povrchů různých materiálů. Mezi příklady patří pevněji lepené spoje, lepší inkousty či barevný tisk nebo tenké povlaky, které zajišťují, aby byl daný materiál odolný vůči oděru, biokompatibilní nebo měl antibakteriální vlastnosti. „Dosahujeme toho pomocí chladné elektrické plazmy vyráběné při atmosférickém tlaku,“ prohlašuje a dodává, že se plazma často nazývá „čtvrtým skupenstvím“, protože není ani pevná, ani kapalná, ani plynná.

Z teorie do praxe

Technologie vyvíjené v brněnském centru mohou být využity v tradičních českých průmyslových odvětvích, tedy v textilním, sklářském nebo automobilovém průmyslu, ale i celosvětově, např. v elektronice. V blízké budoucnosti nanotechnologie pravděpodobně proniknou do většiny průmyslových odvětví na celém světě.

Centrum také nabízí možnost školení mladým profesionálům, kteří mají zájem o kariéru v oblasti nanotechnologií a plazmových technologií. Školicí program představuje nejen příležitost vyvinout od počátku nové technologie, ale mladým odborníkům nabízí též možnost aplikovat nové technologie v praxi. Jan Čech věří, že investice ze strukturálních fondů EU do výzkumu a vývoje „v České republice podstatně zvýší konkurenceschopnost.“

„Nikdy v dějinách České republiky nebylo investováno tolik prostředků do vědeckých zařízení, jako je tomu nyní. Avšak současná situace, jak ji vidím, představuje též výzvu, pokud jde o vzdělávání a získávání špičkových vědců, kteří se pro česká výzkumná centra a instituce vysokého školství musí stát prioritou,“ dodává.


Celkové náklady a financování z EU


Projekt „VaV centrum pro vývoj nanotechnologií v Brně“ počítá s náklady ve výši 10 706 000 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 7 581 000 EUR.


Datum konceptu

05/03/2013