Nová mobilní koordinační centra umožňují lépe reagovat na mimořádné události

Donedávna se řízení záchranných složek při živelních pohromách, například při povodních, provádělo z celé řady telefonických středisek rozmístěných po celé České republice. V roce 2009 však bylo zakoupeno 80 vozidel určených pro případy mimořádných událostí. Umožňují koordinovat situaci přímo z místa, kde událost nastala.

Další nástroje

 
Nová vozidla umožňují lepší řízení mimořádných situací Nová vozidla umožňují lepší řízení mimořádných situací

V případě pohromy používá policie nová vozidla jako řídicí centra, z nichž může posuzovat situaci přímo na místě a komunikovat s ostatními záchrannými složkami a koordinovat je tak, aby danou mimořádnou situaci dostaly co možná nejrychleji pod kontrolu.

Nová mobilní kontaktní a koordinační centra, jak zní oficiální název pro tato vozidla, se osvědčila v praxi a byla velmi přínosná během povodní v Libereckém kraji v srpnu 2010. Vozidla byla rozmístěna v zaplavených oblastech a policisté je využívali jako koordinační centra, z nichž byly řízeny záchranné práce v postižených městech a obcích. Vozidla také přivážela praktickou pomoc, např. různé nezbytnosti pro místní obyvatele, kteří byli během povodní odříznuti od okolního světa.

Lepší řízení v katastrofických situacích

Od operátorů přítomných u těchto vozidel mohli lidé získat aktuální informace o situaci ve své oblasti. Vozidla sloužila i pro přepravu týmů psychologů do postižených měst a obcí, kde bylo potřeba jejich služeb. Vozidla se též využívala při řešení následků průmyslových nehod a pro zajištění bezpečnosti během fotbalových zápasů.

Každé vozidlo je vybaveno osvětlovací technikou, mobilním generátorem, megafonem, světelným informačním panelem, rádiovou vysílačkou a odolným systémem výpočetní techniky, který zvládá i nejnáročnější mimořádné situace. Komunikační technologie těchto vozidel je kompatibilní s integrovaným záchranným systémem České republiky a projekt je napojen na síť telefonických center pro mimořádné události, která byla v posledních letech po celé zemi vybudována za podpory fondů EU.

Projektová manažerka Hana Fidranská z Policejního prezídia České republiky uvedla, že nová vozidla výrazně zlepšila schopnost státních složek reagovat na mimořádné události. Uvedla též, že bez podpory EU by byl nákup nových vozidel v době omezených rozpočtů velmi obtížně realizovatelný.

Z celkového počtu 80 vozidel financovala Evropská unie 76 vozů, zbývající čtyři vozidla, která jsou určena pro hlavní město Prahu (jež nemá na tuto kategorii podpory nárok), byla nakoupena za státní prostředky.


Celkové náklady a financování z EU


Celkové náklady projektu „Mobilní kontaktní a koordinační centra“ činily 4 914 337 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU v programovém období 2007–2013 přispěl částkou 4 125 060 EUR.


Datum konceptu

05/03/2013