Nové integrované bezpečnostní centrum pro všechny záchranné složky zrychluje reakci v případě nehody

Do ledna 2011 si většina záchranných složek v Moravskoslezském kraji udržovala vlastní telefonická střediska, kam v případě nehody či jiné události, která vyžadovala rychlou reakci záchranných složek, lidé telefonovali.

Další nástroje

 
Nové centrum záchranných složek pro Moravskoslezský kraj Nové centrum záchranných složek pro Moravskoslezský kraj

Nyní jsou původně oddělená telefonická střediska záchranných složek (hasiči, zdravotnická záchranná služba, státní a městská policie, orgány krizového řízení, armáda, celní správa a regionální dopravní informace) centralizována do integrovaného centra reakce na mimořádné události, které v případě, že v kraji dojde k nehodě, koordinuje činnost všech záchranných složek.

Vybudování nového telefonického centra pro mimořádné události v kraji, který má 1,2 milionu obyvatel, znamená, že mimořádné události jsou nyní řešeny efektivněji. Mělo by se tak projevit snížením ztrát na životech i škod na majetku.

Nové telefonické centrum se nachází v podstatně přestavěné staré budově v krajském městě Ostravě. Nové zařízení dokáže přijímat a vyhodnocovat informace ze zařízení pro elektronický dohled nad budovami či z elektronických požárních hlásičů. Je také vybaveno technologiemi pro sledování vozidel záchranných složek.

Centrum navíc monitoruje meteorologické údaje, údaje o radiaci a kvalitě ovzduší a kontroluje také hladinu a průtok řek v kraji. V krizové situaci může centrum vydávat hromadné výstrahy pro veřejnost.

Rychlejší reakce na mimořádné situace

Projektový manažer Hynek Orság uvedl, že vybudování nového centra si vynutila novelizace českých zákonů v roce 2000. Nové centrum dokáže lépe než dřívější systém zajistit koordinovanou profesionální reakci na mimořádné situace, protože zástupci všech záchranných složek se nyní v okamžiku, kdy je přijat příchozí telefonát, nacházejí v téže místnosti. „To znamená nejen vyšší rychlost, ale i kvalitu přijímaných rozhodnutí,“ uvedl Hynek Orság.

Dříve mohla být v reakci na hlášení mimořádné události vypravena i čtyři nebo pět vozidel. Možnost vzájemné koordinace záchranných složek před přijetím rozhodnutí však znamená, že v novém systému stačí – je-li to efektivní – vypravit dvě vozidla.


Celkové náklady a financování z EU


Projekt „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“ si vyžádal náklady ve výši 27 253 735 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU v programovém období 2007–2013 přispěl částkou 22 151 337 EUR.


Datum konceptu

05/03/2013