Významný dálniční tah o krok blíže dokončení

Z dokončení posledního úseku dálnice D8 v českém příhraničí v roce 2007 těží jak místní obyvatelé, tak lidé, kteří cestují za hranice regionu. Přesunutí tranzitní dopravy ze silnice I/8 na dálnici umožňuje vozidlům hladší a bezpečnější průjezd oblastí, omezuje vznik dopravních zácep a redukuje znečišťování ovzduší.

Další nástroje

 

„Lidé z Ústeckého kraje se otevření dálnice D8 nemohou dočkat. Projekt jejího zbudování je klíčový nejen pro náš region, ale pro celou Českou republiku. Na jeho dokončení a otevření dálnice všichni netrpělivě čekáme už několik let. Zprovozněním nového úseku se opět ocitáme o krok blíž tomuto cíli.“
Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje, srpen 2006

Dálnice D8 spojuje Prahu s německými Drážďany. Po dokončení všech silničních prací přibližně v roce 2011 se díky zlepšenému dopravnímu spojení očekává v místních regionech prudké oživení průmyslu a turismu.

Mosty a tunel

Trmický úsek dálnice D8, která vede z Prahy přes Ústí nad Labem až ke státním hranicím České republiky s Německem, se začal stavět v červnu 2004, přičemž určité části tohoto úseku byly spolufinancovány z předvstupního nástroje Evropské unie ISPA. Poté co Česká republika přistoupila k EU, pokračovalo financování z Fondu soudržnosti. Díky tomuto postupu pokryly prostředky z evropských fondů polovinu celkových nákladů.

Projekt výstavby realizovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sestával ze tří technicky i finančně nezávislých staveb – dvou mostů a jednoho tunelu – v rámci úseku o celkové délce 23,5 km.

První stavba zahrnovala vybudování mostu dlouhého 1 143 metrů zhruba 30 metrů nad železniční tratí v Trmicích. Ocelový traverzový most má 31 rozpěr. Druhá stavba sestávala ze 1 745 metrů dlouhého úseku dálnice, kde 1 080 metrů tvoří most, který spojuje tuto část se třetí stavbou v Libouchci. Práce na třetí části komplexu zahrnovaly vybudování dálničního úseku o délce 1 435 metrů. Je tvořen zejména tunelem se dvěma samostatnými tubusy dlouhými 535 a 454 metrů a dále ventilačním, osvětlovacím a komunikačním systémem.

Rychlejší spojení

Stavba, dokončená v červnu 2007, přispěla ke zlepšení životních podmínek obyvatel okolních městských oblastí především tím, že se tranzitní doprava přesunula z jednoproudé silnice mezi Teplicemi a hraničním přechodem Cínovec na novou dálnici. Doprava v celé oblasti je nyní mnohem plynulejší a bezpečnější a cestovní doba jak v regionu, tak na trase Praha – Drážďany se výrazně zkrátila.

Nyní zbývá dokončit pouze úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, dlouhý 16,5 km. Práce by měly být hotovy přibližně v roce 2011. Praha se pak bude těšit rychlejšímu spojení s Německem a stejně tak se zvýší i hospodářský potenciál severozápadního regionu Čech.


Datum konceptu

06/01/2010