Společnost Life Food vytvořila nová pracovní místa a razí cestu zdravějším potravinám

Inovativní projekt se zaměřuje na prodloužení doby trvanlivosti potravin bez použití konzervantů.

Další nástroje

 
Zvláštní pozornost je věnována dodávkám výrobků vysoké kvality – například čokolády, kterou připravují tyto dvě ženy. © Lifefood Zvláštní pozornost je věnována dodávkám výrobků vysoké kvality – například čokolády, kterou připravují tyto dvě ženy. © Lifefood

" Úspěch na 20 zahraničních trzích, mezinárodní růst z hlediska exportu a obrat, který v roce 2013 překročil 4,5 milionu EUR: právě tyto výsledky vynesly společnosti Lifefood stříbrnou příčku v 17. ročníku soutěže DHL UniCredit Export Awards (Exportní cena DHL UniCredit) v kategorii ‚střední podnik‘. Jsme velmi vděční za podporu, kterou získáváme díky financování z EU. Tato podpora pro malé podniky může v počátcích znamenat opravdu hodně. V našem případě nejde pouze o firmu a podnikání, ale i o možnost šířit myšlenku zdravých a chutných jídel mezi lidmi. Chceme svou činností prospět celé společnosti. To je naše poslání, které můžeme naplňovat mimo jiné díky EU. "

Tereza Havrlandová, zakladatelka společnosti Lifefood

Společnost Life Food sídlí v České republice a zabývá se výrobou biopotravin.  Její sortiment zahrnuje např. sušenky, oplatky a energetické tyčinky. V rámci svého inovativního přístupu k výrobě potravin vyvinula pražská firma zvláštní typ balicí fólie, který obsahuje dusík. Ten chrání produkty před oxidací a plísněmi.

Díky novému řešení vydrží potraviny déle čerstvé

S pomocí nově získaných zařízení, mezi kterými jsou i zakázkově vyrobené stroje, se firmě Life Food podařilo zkrátit dobu dehydratace potravin, aniž by to bylo na úkor kvality produktů. Nasazení účinnějších zařízení, například dvoukomorových chladicích boxů či stroje pro balení do fólií, zajistilo nárůst výrobní kapacity zhruba o 800 %. Kromě toho uvedla firma od zahájení projektu na trh již tři nové řady výrobků, které jsou stejně jako ostatní produkce firmy stoprocentně organické.

Převrat nastal i ve výrobě surové čokolády. Dříve vyráběla firma produkty ze surové čokolády zcela ručně. Šlo o zastaralý, řemeslný výrobní postup. Nyní specializované stroje umožnily zvýšit kapacitu výroby při zachování jedinečných vlastností čokoládového produktu.

Narůst prodeje i pracovních příležitostí

Ve firmě vzniklo osm nových pracovních míst. Dalších 20 bylo vytvořeno nepřímo u dodavatelů díky vyšší poptávce po obalových materiálech a čerstvých bioproduktech. Vedle vytvoření nových pracovních příležitostí byl jedním z hlavních strategických cílů firmy nárůst prodeje. Zvýšení zaznamenal prodej i export společnosti. V současné době činí export přes 75 % celkového objemu prodeje.

Očekává se, že až skončí financování z fondů EU, bude projekt do tří let schopen samofinancování.

Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Efektivita a inovace výroby“ činí 232 377 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007–2013 částkou 158 016 EUR z operačního programu „Praha – Konkurenceschopnost“.

Datum konceptu

02/11/2015