JIC Innovation Park: Katalyzátor inovací a růstu na jižní Moravě

Z programu podpory pro podniky financovaného z EFRR se vyvinul největší podnikový inkubátor v České republice.

Další nástroje

 
Innovation Park JIC pomáhá malým firmám při zakládání a v počátečním období. Innovation Park JIC pomáhá malým firmám při zakládání a v počátečním období.

Projekt Innovation Park JIC byl založen v Brně v roce 2003 v reakci na citelný hospodářský útlum na jižní Moravě, který v kraji vedl k ukončení provozu několika továren. Po více než deset let program pomáhal zlepšovat situaci v kraji úspěšnou podporou podniků, rozvíjením dovedností a komerčním využití výsledků výzkumu.

Innovation Park JIC se především snaží stimulovat rozvoj inovací a podnikání v oboru IT, softwarového inženýrství, počítačové bezpečnosti, obrábění, biotechnologií a robotiky, stejně jako v dalších technologicky vyspělých oborech.

Přístup k podpoře a kapitálu pro začínající firmy

Začínající firmy, stejně jako mladé malé a střední podniky (MSP) mohou získat pracovní, kancelářské nebo laboratorní prostory a přístup k podpůrným objektům v inovačním parku, který má – s rozlohou 7 000 m2 – dostatečnou kapacitu pro současné umístění 60 firem. Aby firma splňovala podmínky pro zařazení do programu, nesmí být založená déle než tři roky a její roční obrat musí být nižší než 10 milionů Kč (asi 400 000 EUR). Program mohou využívat také zahraniční firmy, které mají zájem začít na jižní Moravě podnikat.

Zúčastněné firmy získávají místo v inovačním parku na dobu maximálně tří let. Během této doby mají nárok získávat na míru připravované poradenství ohledně přípravy a zdokonalování podnikatelského plánu a rozvoje a růstu firmy.

Speciální poradenství poskytuje interní expertní tým inovačního parku, stejně jako síť externích poradců. Program poradenství zahrnuje oblasti jako marketing, branding, právní problematiku, lidské zdroje a vztahy s veřejností a každoročně se v jeho rámci pořádá mnoho workshopů a vzdělávacích, výzkumných a výměnných aktivit.

Společnosti v projektu Innovation Park JIC mají též přístup k počátečnímu kapitálu prostřednictvím fondu JIC, který se snaží pomáhat mladým inovačním nově založeným firmám, které by jinak české finanční ústavy přehlížely.

Středisko pro spolupráci

Projekt se též snaží podporovat spolupráci mezi firmami, univerzitami a dalšími firmami v regionu. Tato politika byla úspěšná především na poli bezpečnosti informačních technologií a telekomunikací. Cílem zde je, aby inovační park fungoval jako středisko, které zapojuje a spojuje inovační potenciál místních výzkumných organizací, studentů a podnikavých mladých lidí na straně jedné a zkušených místních podnikatelů (poradců a potenciálních investorů) na straně druhé.

Ambiciózní cíle programu zahrnují pomoc při vytvoření nejméně pěti předních globálních firem do roku 2015, vytvoření nejméně jedné firmy s obratem překračujícím 1 miliardu Kč (asi 38,7 milionu EUR) do roku 2020 a vytvoření 2 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Od zahájení projektu v roce 2003 prošlo inkubátorem Innovation Park JIC sto firem a většina z nich se po opuštění programu úspěšně etablovala.

V roce 2012 uvedly firmy zapojené do programu 53 nových produktů či služeb a zrealizovaly obrat ve výši téměř 21 milionů EUR. V tomtéž roce dosáhl počáteční kapitál investovaný do firem v rámci programu 1 264 000 EUR a podíl osob zaměstnaných v parku na plný úvazek na pozicích ve výzkumu a vývoji vzrostl na 44 % z celkového počtu pracovníků parku, který dosahuje téměř 300.

„Misí projektu Innovation Park JIC je umožnit lidem zakládat firmy, které změní svět. Jeho vliv lze nalézt v úspěchu více než 100 firem, které využily jeho služby podpory podnikání. Deset let po založení parku je poptávka po zařazení do projektu tak vysoká, že lze přijmout jednu ze dvanácti přihlášených nových firem. To umožňuje, aby projekt posiloval svůj vliv tím, že si pro spolupráci vybírá ty nejlepší firmy.“

- Jiří Hudeček, Chief Executive Officer, Innovation Park JIC


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Innovation Park JIC“ činila 12 518 873 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Průmysl a podnikání“ v letech 2000–2006 a operačního programu „Podnikání a inovace – prosperita“ v letech 2007–2013 částkou 9 025 736 EUR.


Datum konceptu

16/01/2014