Superpočítačové centrum IT4Innovations oživuje průmysl a výzkum

Národní superpočítačové centrum v Moravskoslezském kraji posiluje kapacitu České republiky v oblasti výzkumu založeném na využití výpočetní techniky a zároveň v oblasti konkurenceschopnosti průmyslového odvětví. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které bylo založeno v roce 2011,  nabízí vysoce výkonnou výpočetní techniku a datové analýzy pro vědecké i průmyslové využití. V České republice je to první centrum svého druhu, které vlastní jeden z nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě . Služby centra jsou přínosem v oblastech průmyslu, kvality lidského života a vědecké spolupráce.

Další nástroje

 
Superpočítač Salomon © IT4Innovations Superpočítač Salomon © IT4Innovations

" V dnešní době nelze provádět výzkum bez sofistikovaných výpočtů a simulací. Tento superpočítač je klíčem k inovaci a úspěšné budoucnosti. "

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Technologie a odborné znalosti pro centrum zajišťuje pět výzkumných ústavů pod vedením Technické univerzity Ostrava (VŠB). Výzkum se zaměřuje na superpočítání a vestavěné systémy. Takové systémy umí zdokonalit průmyslové návrhářství, pokročilé medicínské technologie, předpovídat přírodní katastrofy a ještě více.  

Centrum IT4Innovations je v současnosti českým národním centrem počítačového výzkumu a národním koordinátorem pro výzkum v oblasti IT a výpočetní techniky. Výzkumná činnost centra společně s investicemi do podpůrné infrastruktury přispěly k hospodářskému rozvoji Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.  

Přístup ke zdrojům

Pracovní činnost je rozdělena do osmi programů, přičemž každý z programů je zaměřen na konkrétní vědecké a uživatelské priority. Programy vyvíjí modely a inovace, které mají přínos pro každodenní život. Centrum poskytuje například nepřetržité dopravní informace pro vysílání a online zpravodajství české státní televize i podporu nového navigačního systému. Jiný typ zpracování dat přispívá v rámci projektu PAMMOTH zaměřeného na vývoj přesnější technologie zobrazování prsní tkáně bez radiace. 

Akademické ústavy a podniky mohou využít služeb centra, pokud hledají řešení na problémy v oblasti výzkumu a vývoje. Výpočetní čas se přiděluje prostřednictvím třech grantových soutěží ročně dle uvážení centra s vyhrazenou kapacitou pro vlastní odvětví.  

Na evropské úrovni pomáhá centrum českým subjektům získat výpočetní čas v jiných evropských superpočítačových centrech prostřednictvím iniciativy Partnerství pro vyspělou výpočetní techniku v Evropě (PRACE). Centrum IT4Innovations je také členem Evropské technologické platformy pro oblast HPC (ETP4HPC), v rámci které pomáhá definovat výzkumné priority v oblasti superpočítání.

Časová osa výsledků

V minulosti byla odborná znalost v oblasti výzkumu IT roztroušena po celé České republice. Konsorcium pěti partnerů centrum vytvořilo s cílem sdílet zdroje, nápady a osvědčené postupy za účelem urychlení výzkumu.

První superpočítač centra IT4Innovations nesoucí název Anselm byl uveden v činnost v květnu roku 2013. Druhý superpočítač Salomon byl uveden v činnost v červnu roku 2015 a ještě před třemi lety se řadil mezi 150  nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Oba superpočítače jsou umístěny v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava ve speciálně vyhrazené budově otevřené v roce 2014.

Od svého založení podpořilo centrum IT4Innovations 580 výzkumných pracovníků v rámci více než 260 projektů. Jeden ze sedmi takových projektů probíhá ve spolupráci s průmyslovým odvětvím. Navíc se tak prozatím podařilo vytvořit přes 260 vysoce odborných pracovních míst.

Z pohledu vědy vydalo centrum přes 2 000 publikací s více než 180 výsledky, které mohou být užitečné pro ostatní vědce či odvětví.

Celková investice a financování EU 

Celková investice do projektu „Centrum excelence IT4Innovations“ činí 76 960 837 EUR , přičemž Evropský sociální fond přispěl částkou 46 321 416 EUR  prostřednictvím operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ na programové období 2007–2013. 

 

Datum konceptu

29/08/2018