Investice přináší výhody pro železnici Praha – Plzeň.

Projekt modernizace železnice zlepšuje spojení mezi Středními Čechami a Jihozápadem v České republice a přináší vyšší kvalitu železniční dopravy a časové úspory.

Další nástroje

 

Zlepšování infrastruktury změní život rodinám i pracujícím v blízkosti hlavního města. Projekt se zaměřuje na železnici mezi Berounem, který leží v příměstské zóně Prahy, a Zbirohem, který se nachází nedaleko od Plzně.

Vyšší standard

Kromě zajištění spojení Prahy, Středních Čech a jihovýchodu republiky a poskytování lepší dopravní dostupnosti oblastí až do Německa znamená nová infrastruktura zlepšení železniční dopravy na úroveň nejvyšších norem EU a přináší všechny s tím související výhody. Kromě zvýšení kvality a zrychlení dopravy přináší projekt také zvýšení kapacity a interoperability tratě a vyšší bezpečnost železniční dopravy.

Rychlejší, silnější a účinnější

Trať Beroun – Zbiroh je součástí prioritní dopravní sítě EU, tzv. programu TEN-T. Díky pracím na této trati se zvýší rychlost až na 155 km za hodinu. Proběhla instalace nového železničního svršku hlavní tratě a moderního telekomunikačního a signalizačního vybavení. Navíc se odhaduje, že každoroční časové úspory díky tomuto projektu, který byl dokončen v roce 2012, budou činit EUR 10,93 milionu.

Modernizovaná infrastruktura

Trať Beroun – Zbiroh představuje jeden ze čtyř projektů navržených v rámci modernizace infrastruktury mezi Prahou a německou hranicí a dále až do Norimberka. Tyto čtyři projekty jsou sice vzájemně propojené, ale finančně a prakticky jsou na sobě nezávislé.

Celkově povede trať z Prahy do Plzně, ale rozdělením na čtyři projekty se práce urychlí a sníží se dopad stavby na okolní oblasti. Rozdělením na čtyři menší projekty se též usnadnilo financování a schvalování stavebních povolení.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“ činí EUR 254 913 342, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ a jeho priority „Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T“ částkou EUR 149 975 263.


Datum konceptu

09/09/2014