Zateplení kladenských škol

Kladno, Středočeský kraj. Po dokončení montáže tepelné izolace vnějších zdí osmi kladenských škol je teď zapnutí topení zase o něco ekologičtější.

Další nástroje

 

Projekty jako tento pomáhají EU, aby se do roku 2020 stala inteligentní, udržitelnou ekonomikou podporující začlenění, jak je stanoveno ve strategii EU 2020 pro růst. EU čelí některým náročným výzvám, jakými jsou stárnutí obyvatelstva, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla a potřeba větší inovace, která nastolí rovnováhu mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí a zajistí zásoby bezpečné a čisté energie. Projekty regionální politiky v celé EU hrají při řešení těchto a mnoha dalších výzev klíčovou úlohu tím, že realizují projekty zaměřené na vytváření pracovních míst, zvyšování úspěšnosti vzdělání, rozvoj zdrojů obnovitelné energie, zvýšení produktivity a zajištění přístupu k příležitostem pro všechny občany. Projekty a regiony hrají v tomto procesu hlavní roli vytvářením skutečných výsledků přispívajících k dosažení klíčových cílů strategie.

S důrazem na inovační a udržitelné využívání zdrojů energie a rozvoj zdravějšího, méně znečištěného prostředí výuky byla v rámci projektu instalována tepelná izolace s potenciálem pro úspory ve výši až 235 tun CO2 ročně.

Výuka v ekologickém prostředí

Projekt zateplení škol přispívá k výuce ve zdravějším prostředí s lepším vytápěním školních budov pomocí chytrého a udržitelného využití zdrojů energie. Projekt také vytváří hospodářské zisky, protože nižší poptávka po topení nyní umožňuje zásadní úspory nákladů. Cílem prací byla tepelná izolace vnějších zdi osmi školních budov o celkové ploše 11 849 m2. Použité metody a technické parametry vycházely z doporučení vyplývajících z energetických auditů.

Přínosy pro cílovou komunitu představuje snížená spotřeba energie v izolovaných prostorách, v jejímž důsledku dojde ke snížení emisí znečisťujících látek včetně skleníkových plynů (CO2) ve výši 235 tun za rok spolu se snížením spotřeby v hodnotě 3 346 GJ za rok. Úpravy jako tato přispívají ke zlepšení kvality ovzduší v hustě obydlené kladenské aglomeraci, která v minulosti trpěla zvýšenou koncentrací některých znečišťujících látek.

Vytvoření dominového efektu

Širším cílem projektu je ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy v Kladně propagovat energeticky úsporná opatření. Centrum bude v rámci svých programů zaměřených na podnikatele a veřejnou správu šířit informace o skutečných výsledcích, kterých lze dosáhnout zavedením úsporných opatření v prostorách bez ohledu na stáří budovy nebo typ konstrukce. Dlouhodobým cílem je zahájit a provést další projekty zaměřené na úspory energie ve stávajících i nově dokončených budovách.

Datum konceptu

22/08/2011