Kontakt s místními tradicemi a kulturou na horských zemědělských usedlostech v Myjavě

Projekt financovaný EU navržený pro podporu venkovských slavností na česko-slovenském pomezí umožnil nové generaci zažít sdílené kulturní tradice.

Další nástroje

 
Zapojení se do tradiční sklizně, Myjava, Slovensko  © Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Zapojení se do tradiční sklizně, Myjava, Slovensko © Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

" Hlavním cílem projektu bylo zachovat naše lidové tradice a oživit místní a regionální kulturu a zabránit tomu, že by bylo dědictví našich předků zapomenuto. Podporou tradic můžeme zvýšit počet návštěvníků v tomto přeshraničním regionu. Turistický ruch představuje důležitý zdroj sociálního a ekonomického rozvoje regionu, současně pak pomáhá udržovat naše sdílené kulturní dědictví. "

Denisa Bernátová, manažerka projektu, ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

Iniciativa, která byla částečně financována z EFRR, pomohla obnovit dávnou tradici organizování společných kulturních akcí a partnerství a podpořila větší pohyb mezi obcemi Myjava na Slovensku a Dolní Němčí v České republice.

Projekt pomohl také propagovat kulturní bohatství regionu, přivedl do něj turisty a podpořil místní ekonomiku. Od završení projektu v roce 2009 se každý rok pořádají přeshraniční folklórní akce, které jsou mimořádně populární mezi místními obyvateli i návštěvníky. 

Oživení zemědělských tradic

Staré zemědělské tradice byly propagovány na celé řadě kulturních akcí, kde byly předváděny tradiční způsoby práce. Tyto akce se konaly jak v Myjavě, tak v Dolním Němčí. Konaly se ukázky tradičních postupů při setí i sklizni, ochutnávky sezónního ovoce pak nabídly místními i turistům příjemnou možnost, jak zakusit místní produkci. 

Byly pořádány kurzy přípravy místních specialit z místní produkce, které byly též velmi oblíbené, což se ostatně dalo očekávat. Například vaření trnek v Dolním Němčí se předvádělo ve starém mlýně a probíhalo s využitím tradičních postupů.

K účasti byli přizváni místní obyvatelé z obou regionů. Předvádění tradičních zemědělských postupů a ukázky přípravy místních specialit ukázaly, že tradice obou regionů jsou si vzájemně velmi blízké.

Ochrana kulturního dědictví

Podpořením kulturních akcí na základě přímých zkušeností a oživováním zemědělských tradic pomohl projekt propojit místní komunitu s tradičním způsobem života. Taneční a hudební vystoupení propagovala staré lidové zvyky.

Tyto akce pomohly zapojit místní komunitu, takže se místní obyvatelé aktivně účastnili oživování tradic vlastních předků.

Manažerka projektu Denisa Bernátová se domnívá, že přetrvávajícím dědictvím projektu bude oživení přeshraničních lidových tradic, které dávají tomuto hraničnímu regionu jeho jedinečnou identitu.


Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Rozvoj agroturistiky v Myjavě“ činily 29 986 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007–2013 prostřednictvím operačního programu  Slovensko – Česká republika částkou 24 652 EUR.


Datum konceptu

13/08/2015