iCom: zlepšování komunikace v sektoru informačních technologií

Přeshraniční projekt v Rakousku a České republice, který si klade za cíl z lepšení komunikačních dovedností pracovníků v sektoru IT, posiluje vazby mezi univerzitami a firmami.

Další nástroje

 
Účastníci workshopu iCom Účastníci workshopu iCom

Do tříletého projektu „iCom“ financovaného z EFRR se zapojila Vídeňská univerzita z Rakouska a Masarykova univerzita v Brně z České Republiky. Společně vytvořily nové kurzy počítačové vědy a obchodní informatiky na úrovni doktorského studia. 

Čtyři nové Ph.D. kurzy, které střídavě probíhají na Vídeňské univerzitě a Masarykově univerzitě, si kladou za cíl, aby si studenti osvojili a rozvíjeli kompetence v oblasti mezinárodní komunikace, agilního managementu či vzdělávacích organizací a vhodnou výzkumnou metodiku, například pomoc pracovníkům z praxe ve výzkumu a zlepšování jejich praktických dovedností.

Projekt dále posílil vazby mezi oběma univerzitami a malými a středními podniky v sektoru informačních a komunikačních technologií (IKT), zejména na poli výzkumných projektů.

Sdílení zkušeností a znalostí

V rámci projektu též byly uspořádány workshopy určené pro odborníky z oblasti IKT, studenty, projektové manažery a konzultanty, kteří mají zájem rozvíjet své komunikační kompetence, sdílet své zkušenosti, zlepšovat vazby mezi výzkumem a praxí a výměnu zkušeností a znalostí mezi firemním sektorem a univerzitami.

Renate Motschnigová, vědecká vedoucí projektu, uvedla, že projekt pomohl rozvíjet odborné kompetence jako aktivní naslouchání, transparentní vyjadřování, respekt k ostatním a extenzivní a hluboké porozumění. Rozvoj těchto dovedností vedl ke zvýšení kvalifikace pracovníků IKT ve Vídni a v Jihomoravském kraji a motivoval mladé akademické pracovníky, aby tuto cestu dále rozvíjeli.

„Projekt iCom pomáhá spojovat výzkum, výuku a praxi způsobem, který umožňuje zaměstnancům, učitelům i manažerům zkoumat současné výzvy v projektech informačních technologií a generovat nové poznatky.“

- Renate Motschnigová, vědecká vedoucí projektu

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „iCom – konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informativní a komunikační technologie (IKT)“ činila 830 728 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu evropské územní spolupráce „Rakousko – Česká republika“ částkou 705 022 EUR.

Datum konceptu

24/02/2014