Vysoké ambice nového evropského centra excelence

V Brně, na jihu České republiky, vznikne evropské centrum excelence, které se bude zaměřovat na kvalitu života a lidské zdraví. Bude podporovat nejmodernější výzkum a současně poskytovat pokročilé postgraduální a postdoktorské vzdělávání.

Další nástroje

 

Středoevropský technologický institut, CEITEC, bude sloužit jako evropské centrum excelence v oboru přírodních věd, vyspělých materiálů a technologií. Bude představovat společný projekt předních brněnských univerzit a výzkumných institucí a podporovat jej bude Jihomoravský kraj a město Brno.

Synergie a spolupráce

Výzkumné skupiny v institutu CEITEC budou využívat společné hodnocení vědecké excelence, což povede k cílené spolupráci a synergii. Práce v centru se zaměří na sedm výzkumných programů: vyspělé nanotechnologie a mikrotechnologie, vyspělé materiály, strukturální biologii, genomiku a proteomiku rostlinných systémů, molekulární medicínu, výzkum mozku a vědomí a molekulární veterinární medicínu.

Příjemcem podpory v rámci projektu je Masarykova univerzita, na níž studuje více než 34 500 studentů. Pět partnerů projektu: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky.

Sofistikovaná výzkumná infrastruktura

Výzkumné centrum se bude využívat pro synergistický výzkum žijících i neživých objektů, od jednotlivých atomů po složité organizmy. Jedním z cílů je využívat tuto infrastrukturu společně s obory specializovaného výzkumu. Výsledkem bude intenzivní multidisciplinární spolupráce a podpora vzdělávacích zařízení.

Vybudovaná výzkumná infrastruktura bude mít celkovou rozlohu téměř 25 000 m2. Bude sestávat ze dvou velkých pavilonů Masarykovy univerzity, v nichž se budou nacházet kancelářské a laboratorní sekce. Další prostory budou vybudovány v rámci Vysokého učení technického v Brně. Výzkumné vybavení, jež se bude nakupovat, zahrnuje základní zařízení (laboratoře sdílené několika výzkumnými programy v rámci projektu), doplňkové laboratoře a ICT.

Centrum bude fungovat především v prostorách šesti partnerských institucí v Brně. Většina výzkumného zařízení se bude nacházet v univerzitním areálu Bohunice (Masarykova univerzita) a v areálu Vysokého učení technického v Brně.

Partneři CEITEC mají pro období do roku 2015 ambiciózní cíle. Doufají, že kromě rekonstrukce a staveb nových objektů realizují s využitím nové infrastruktury 560 výzkumných projektů a vytvoří 15 projektů spolupráce, které budou mít aplikační výstupy. Novou infrastrukturu by mělo využívat téměř 1 300 studentů magisterských a doktorských studijních programů. Projekt bude poskytovat zaměstnání 460 pracovníkům výzkumu a vývoje v přepočtu na celé úvazky.

Celkové náklady a financování z EU

Projekt "CEITEC – Středoevropský technologický institut" počítá s náklady ve výši 223 044 200 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 189 587 600 eur.

Datum konceptu

23/10/2012