Historický park na Zlaté cestě podpoří cestovní ruch a kulturu na česko-německém pomezí

Zlatou cestu (Goldene Straße) používal kdysi český král Karel IV. k návštěvám svých statků v tomto regionu. Díky tomu již v dávných dobách vznikly vazby mezi německým městem Bärnau a sousedním českým Tachovem, které přetrvávají dodnes. Sociální vazby v regionu nyní obnovuje a posiluje muzeum ve volné přírodě.

Další nástroje

 
Domy v Historickém parku Bärnau-Tachov jsou postaveny s využitím původních materiálů a postupů.  © Geschichtspark Bärnau-Tachov Domy v Historickém parku Bärnau-Tachov jsou postaveny s využitím původních materiálů a postupů. © Geschichtspark Bärnau-Tachov

" V Historickém parku Bärnau-Tachov nejde o návštěvu běžného muzea, ale o procházku živoucí replikou minulosti. Najdete zde slovanskou vesnici z doby kolem roku 1000 po Kristu, dřevěnou tvrz a kostel z 11. století a vesnici ze 13. století. Domy v Historickém parku stojí pod širým nebem a jsou postaveny jako modely v originální velikosti. Jde o muzeální rekonstrukce postavené z původních materiálů. "

Stefan Wolters, ředitel muzea

Historické a kulturní vazby

Cílem projektu bylo pokračovat ve vytváření sociálních, ekonomických a jazykových vazeb mezi oběma městy a poskytnout oblasti odkaz na historii v podobě historického parku. Ten byl otevřen v roce 2011 a již nyní jej navštěvuje více než 20 000 návštěvníků ročně, nepočítaje velké počty účastníků různých konferencí, které se zde pořádají.

Mezi návštěvníky jsou tisíce školáků, kteří historický park navštěvují, aby se poučili o každodenním životě za časů Karla IV. a o společné bavorsko-české historii.

Oceňovaná historie

Kromě toho, že projekt pravidelně zmiňují německá i česká média, obdržely místní skupiny organizující komunitní a společenské akce spojující obě města cenu Brückenbauerpreis (cena za budování mostů) a nadnárodní cenu Euregio Egrensis Preis, což ještě více posílilo pozitivní účinky, které projekt Zlatá cesta na regiony má.

Kromě socio-ekonomických přínosů projektu se Historický park stává muzeem uznávaným na národní úrovni v obou zemích, objevuje se v publikacích po celém Německu i v České republice a dále posiluje profil těchto regionů.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Na Zlaté cestě – Historický park Bärnau – Tachov/Pernolec“ činila EUR 4 185 301, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Bavorsko – Česká republika“ v rámci prioritní osy „Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě“ částkou EUR 2 948 575.


Datum konceptu

25/11/2015