Čtyřproudová dálnice povede k ekonomickému rozvoji regionu

Úsek dálnice v západních Čechách je modernizován a rozšířen do čtyř proudů, aby zde byla doprava více plynulá a bezpečná.

Další nástroje

 

Projekt se zaměří na 25 km komunikace z obce Jenišov do obce Kamenný Dvůr na východní periferii Karlových Varů. Dojde k zlepšení jak oblastní dopravní sítě, tak i celkové situace na komunikacích E48 a E49, které tvoří klíčové spojení s Německem na západě a Rakouskem na jihovýchodě.

Dvojnásobný počet pruhů

Dálnice, v České republice označovaná jako I/6, je důležitou spojnicí mezi hlavním městem Prahou, středními Čechami a Moravou a západočeskou oblastí Karlovy Vary – Sokolov – Cheb. Je také součástí evropské rozšiřující se mezinárodní silniční sítě (takzvaný program TEN-T), kde vede dopravu do Německa, především přes hraniční přechod Pomezí nad Ohří, a do Rakouska přes Plzeň a České Budějovice.

Projekt usiluje o zlepšení silničního spojení mezi regiony Praha a Karlovy Vary s následným napojením na Německo. Dodavatelé rozšíří stávající komunikaci na čtyři pruhy podél mezinárodní komunikace E48 a postaví další základní infrastrukturu včetně mostů.

Práce budou rozděleny na čtyři samostatné úseky. Směrem ze západu na východ to jsou tyto: Jenišov – Nové Sedlo, Nové Sedlo – Sokolov, Sokolov – Tisová a Tisová – Kamenný Dvůr.

Rychlejší a bezpečnější cestování

Nová čtyřproudová směrově rozdělená komunikace bude 24 853 m dlouhá. Na jejím hlavním úseku se bude nacházet šest křižovatek a přibližně 3,3 km nových mostů, kterých bude celkem 23. Sedm nových mostů bude postaveno také na menších připojujících se komunikacích a jejich celková délka bude asi 520 m. Šestnáct komunikací bude nutné přemístit.

Očekává se, že jakmile bude rychlostní silnice R6 dokončena, dojde k značnému zrychlení cestování v oblasti západních Čech a současně k zlepšení mezinárodního silničního spojení, především s Německem. Díky čtyřem proudům bude provoz bezpečnější a nebude docházet k dopravním zácpám, což povede k značným úsporám provozních nákladů. Nová komunikace také zlepší místní životní prostředí, protože povede mimo řadu měst a vesnic, kterými komunikace I/6 momentálně prochází.

Celkově by tato vylepšení měla popohnat ekonomický rozvoj středních Čech a regionu Karlovy Vary. Očekává se, že samotný projekt vytvoří přibližně 115 pracovních míst ve fázi implementace.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Rychlostní silnice R6, část Jenišov – Kamenný Dvůr“ počítá s náklady ve výši 453 109 400 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 304 339 000 EUR.


Datum konceptu

04/06/2012