Rychlé spojení z Prahy do Rakouska

Modernizace železniční trati z Českých Budějovic ke státní hranici s Rakouskem zrychlí cestování po železnici a zvýší kapacitu linky. Projekt bude realizován v jižní části jižních Čech a dokončen bude do roku 2015.

Další nástroje

 

Přestavba zmíněného úseku souvisí s dalšími osmi samostatnými projekty modernizace železniční trati. Jejich společným cílem je vybudovat přímé spojení mezi Prahou a jižními Čechami a Rakouskem. To je také důležitou součásti transevropské sítě TEN-T, která má zlepšit dopravní propojení evropských zemí.

Modernizace trati podle standardů EU

Jde o jeden z nejdůležitějších projektů rozvoje české dopravní infrastruktury. Zčásti je financován z prostředků Evropské unie a týká se úseku dráhy v délce zhruba 27,6 km, který spojuje České Budějovice, kde žije více než 95 000 obyvatel, s městečkem Horní Dvořiště na hranicích s Rakouskem. Je tedy logickým pokračováním modernizačních prací, které byly v roce 2008 zahájeny na trati vedoucí přes Tábor do Prahy.
Hlavním cílem projektu je renovace samotné trati, nádražních budov a souvisejícího vybavení. Výsledná podoba železničního koridoru bude odpovídat evropským normám a parametrům, a umožní tak bezproblémový provoz osobních i nákladních vlaků na mezinárodních trasách a také lepší spolupráci a součinnost dopravců.
Technicky vylepšená trať umožní průjezd vlaků s hmotností na nápravu až 22,5 tuny. Traťová rychlost se zvýší z 65 na 100 km/h. Modernizací projde veškeré provozní vybavení, od trakčního vedení až po telekomunikační a signalizační přístroje.
V rámci tohoto projektu nebude instalován systém automatického zabezpečení vlaků (ATP), české úřady však na této trati plánují do konce roku 2020 zavést pokročilý evropský systém železniční signalizace (ERTMS/ETCS).

Rychlejší cestování a vyšší kapacita

Projekt pomůže zrychlit dopravu po železnici a zvýšit kapacitu trati a výrazně tak zkvalitnit jak vnitrostátní, tak mezinárodní osobní i nákladní vlakovou dopravu. Jen samotné zrychlení dopravy přinese podle odborníků téměř čtvrt milionu eur ročně.
Kromě toho se zvýší bezpečnost železničního provozu a sníží se dopad železniční dopravy na životní prostředí v jihočeském regionu.

Celkové náklady a dotace EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice“ počítá s náklady ve výši 50 646 800 EUR, přičemž Fond soudržnosti v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 36 062 000 EUR.

Datum konceptu

01/01/2007