Projekt Extreme Light Infrastructure slibuje českým vědcům světlou budoucnost

EU pomáhá financovat výstavbu projektu Extreme Light Infrastructure (ELI) v České republice. Díky tomuto mezinárodnímu centru budou vědci a výzkumní pracovníci z celého světa moci používat nové a vznikající laserové technologie k vytvoření nejintenzivnějších světelných pulzů na světě.

Další nástroje

 

Výsledkem projektu, který přestavuje důležitou destinaci na evropské mapě výzkumných center příští generace, bude výstavba moderního, pokročilého laserového centra ve středních Čechách. 

Takto pomůže projekt zajistit, že Evropa zůstane v čele špičkového technologického výzkumu. Projekt navíc ukazuje, čeho může dosáhnout přeshraniční spolupráce, jelikož se do stavby některých částí infrastruktury zapojily Česká republika, Rumunsko a Maďarsko. 

Špičková technologická centra

Pro tento konkrétní projekt Komise schválila příspěvek ve výši přesahující 176 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na financování prvních dvou fází výstavby projektu ELI v rámci evropské mapy významných výzkumných center příští generace, která určilo Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). 

Přesněji bude centrum tvořit moderní specializovaná budova o rozloze zhruba 30 877 m2, plně vybavená laserovými systémy, které dodají šest nezávislých paprsků pro šest různých výzkumných činností v šesti samostatných experimentálních halách.  

Kromě toho budou součástí centra kompresory optických pulzů, vakuové systémy, výpočetní zařízení a úložiště dat. Fáze 1 zahrnuje též počáteční činnosti, jako je zřízení centra pro přenos technologií, knihovnické služby a další všeobecné služby nezbytné pro provoz evropského střediska excelence. 

Dalším důležitým aspektem centra je skutečnost, že příležitost využívat toto pokročilé zařízení dá evropským začínajícím podnikům. V tomto smyslu bude středisko umožňovat spolupráci a přenos technologií a bude sloužit jako místo pro setkání podnikatelů i vědců. 

Regionální přínosy

Středisko bude mít též udržitelné přínosy pro místní region. Očekává se, že vznikne zhruba 255 nových pracovních míst, z nichž polovinu budou představovat vědečtí pracovníci. Do činností střediska v oblasti výzkumu a vývoje se každý rok zapojí přibližně 118 studentů a absolventů. Cílem je pomoci etablovat střední Čechy jako středisko excelence a přilákat do regionu další výzkumné a podnikatelské činnosti. 

Technologie příští generace pro Evropu

Projekt ELI bude mezinárodní sítí center, která využívá pokročilé laserové technologie k vytvoření nejintenzivnějších světelných pulzů, které jsou v laboratorních podmínkách dostupné. Tři centra ELI se budují v České republice, Maďarsku a Rumunsku a následně budou řízena jediným konsorciem evropských výzkumných infrastruktur (ERIC). Komise nedávno schválila přidělení více než 250 milionů EUR z EFRR na podporu rozvoje maďarského centra v Szegedu a rumunského centra v Măgurele.

Tato centra umožní průkopnický výzkum v řadě oblastí výzkumu. Klíčovým nástrojem projektu ELI bude velký laserový systém, který bude dodávat ultrakrátké laserové pulzy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs), zatímco generace sekundárních zdrojů ultrakrátkých a ultraintenzivních pulzů světla a částic umožní mimo jiné široké spektrum projektů v oboru chemie, biologie, lékařských technologií či vývoje nových materiálů.

Například v oblasti základního výzkumu bude možné poprvé experimentálně studovat základní koncepty nelineární kvantové elektrodynamiky, strukturu vakua, základní koncepty relativistické kosmologie a mnoho dalších. V oblasti aplikací a technologického vývoje umožní nové sekundární laserové ultrakrátké pulzy radiace a částic významná zlepšení screeningových technik v lékařské diagnostice a testování nových materiálů pro vývoj nanomateriálů.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „ELI: Extreme Light Infrastructure“ činí 294 697 178 EUR s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 176 390 741 EUR (fáze I) prostřednictvím operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ na programové období 2007–2013. Investice spadá do priority „Evropská střediska excelence“. Na fázi II projektu poskytla EU prostřednictvím operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ na programové období 2014–2020 částku ve výši 59 643 977 EUR.

Datum konceptu

28/11/2016

Videa

Videa