Evropská podpora cestování mezi Českou republikou a Rakouskem

Významný projekt realizovaný v České republice přivede moderní železnici do klíčového středoevropského regionu a zajistí rychlé spojení mezi Prahou a rakouskými hranicemi.

Další nástroje

 

Na trati Votice – Benešov u Prahy dojde ke zvýšení pohodlí, kapacity a bezpečnosti při cestování vlakem, současně pak ke snížení dopadu železniční dopravy na životní prostředí.

Jedná se o poslední část rozsáhlejší modernizace železniční trati spojující Prahu s jižními Čechami a Rakouskem, která byla zahájena v roce 2008.

Součást většího obrazu

Projekt bude vyhovovat všem technickým normám EU a je navržen v souladu s mezinárodními železničními smlouvami. Tyto smlouvy zahrnují Evropskou dohodu o hlavních mezinárodních železničních tratích z roku 1985, Evropskou dohodu o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech z roku 1991, které obě uznává i Organizace spojených národů. Jde také o klíčovou součást transevropské dopravní sítě označované TEN-T.

Projekt realizovaný na trati Votice – Benešov u Prahy bude pokračováním modernizace větší železniční tratě z Prahy přes Tábor a České Budějovice do Horního Dvořiště na rakouských hranicích.

Práce budou zahrnovat modernizaci telekomunikačních a signalizačních systémů podél trati, trakčního vedení i hlavní železniční stanice. Rychlost cestování se zvýší ze 100 na 160 km za hodinu. Projekt nenaruší stávající systém ochrany železniční trati.

Měření úspěšnosti

Celý projekt modernizace votické trati sestává z devíti částí, z nichž tato je poslední. Rozdělení celého projektu do devíti menších projektů sníží riziko poškození životního prostředí, stejně jako usnadňuje finalizaci smluv o financování a přípravných prací. Železniční infrastrukturu v České republice vlastní a bude i nadále vlastnit stát.

Pokrok bude měřen a hodnocen podle čtyř statistických údajů. Jedná se o následující údaje: rekonstrukce 18 405 metrů železniční trati, úspora EUR 4,49 milionu ročně, 148,98 % zvýšení ESS („Equivalent Straight-Line Speed“, tj. rychlost vzdušnou čarou) a úspěšné naplnění celého projektu podporujícího rozvoj dopravy a infrastruktury.


Datum konceptu

11/12/2012