Založení nového lékařského výzkumného centra podpoří výzkum neurologických stavů

Centrum NeuroImage, které je součástí Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, nabízí vědcům zkoumajícím poruchy mozku přístup k nejmodernějšímu výzkumnému vybavení.

Další nástroje

 
Nové centrum NeuroImage poskytuje vědcům prvotřídní výzkumné zařízení Nové centrum NeuroImage poskytuje vědcům prvotřídní výzkumné zařízení

Od svého otevření v roce 2010 se centrum zaměřuje především na studium změn způsobovaných poškozením centrální nervové soustavy člověka. Centrum pracuje na výzkumu a vývoji nových lékařských postupů, které by mohly pomoci osobám, jež utrpěly závažné poškození mozku, či osobám postiženým epilepsií, bolestmi či psychiatrickými chorobami.

Kromě jiných přístrojů bylo centrum vybaveno špičkovým mikroskopem, který vědcům umožňuje vizualizovat morfologii nervové tkáně. Nový mikroskop umožňuje počítat jednotlivé buňky nervové tkáně. Může také přesně měřit délku a objem nervových buněk, vytvářet trojrozměrné rekonstrukce nervových buněk nebo mozkových struktur a provádět celou řadu dalších činností.

Zajištění optimálního výzkumného zařízení pro vědce

„Cílem projektu bylo vytvořit specializované pracoviště, které by mohlo výzkumníkům ze základního výzkumu nabídnout špičkové technologické podmínky pro neuroanatomickou analýzu a kvantitativní morfologii,“ uvedla koordinátorka projektu Hana Kubová.

„Vědci hledají odpověď na otázku, jak minimalizovat funkční dopady poškození mozku, nebo jak by bylo možné předcházet epilepsii. Důkladné znalosti fyziologických procesů v našem mozku a jejich změn plynoucích z poškození mohou přinést nové možnosti léčebných postupů pro případ postižení centrální nervové soustavy. Projekt přinesl zlepšení výzkumné infrastruktury a zvýšil objektivitu výsledků vyšetření poškození mozku, což vedlo k lepším výsledkům na poli základního výzkumu.“

Další špičkové vybavení centra NeuroImage poskytuje výzkumníkům komplexní systém pro provádění stereologických analýz, denzitometrie, trojrozměrné rekonstrukce buněk a trojrozměrných analýz. Centrum je k dispozici i pro účely výzkumu v jiných oblastech a pro provádění specifických výzkumných projektů.


Celkové náklady a financování z EU


Celkový rozpočet na realizaci projektu „NeuroImage – centrum pro studium morfologie nervové tkáně“ činil 195 494 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007–2013 prostřednictvím operačního programu „Praha – Konkurenceschopnost“ částkou 164 545 EUR.


Datum konceptu

05/03/2013