Zlepšení mobility tělesně postižených osob

Již brzy se rozeběhne sériová výroba nového inovativního vozidla navrženého k tomu, aby osobám na invalidním vozíku umožnilo bezpečný a rychlý přesun po veřejných silnicích. Vozidlo vyvinula česká strojírenská společnost ZLKL sídlící v Lošticích v Olomouckém kraji. Vozidlo Elbee bylo také podpořeno z evropských fondů s cílem dovést prototyp do výroby.

Další nástroje

 

Lidé na invalidním vozíku čelí při používání standardního automobilu řadě problémů, jako je například nutnost přesedání při nástupu nebo výstupu z vozidla. Problémy bývají i s naložením vozíku do automobilu.

Elbee tyto problémy řeší elegantním způsobem. Má unikátní dálkově ovládané sklápěcí dveře. Spodní část dveří se při otevření změní na rampu, po které osoba na vozíku snadno do vozidla vjede nebo z něj vyjede. Když se dveře zavřou, může uživatel řídit vozidlo a přitom stále sedět ve svém invalidním vozíku.

Vozidlo pro jakýkoli terén

Elbee, které se zrodilo v roce 2003 jako koncepční vozidlo, převzala v roce 2004 společnost ZLKL a o čtyři roky později se objevil funkční prototyp. Vozidlo je pozoruhodné svou jedinečnou konstrukcí a řadou inovativních technických prvků. V roce 2007 získalo další podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vozidlo je oficiálně zařazeno do kategorie „těžká čtyřkolka“ a má maximální povolenou rychlost 80 km/h. Kompaktní rozměry umožňují příčné parkování. Vozíčkář díky tomu může pohodlně vyjet z vozidla přímo na chodník – nikoli na vozovku. V zadní části vozidla může cestovat jeden pasažér. Řízení a designové prvky lze individuálně přizpůsobit potřebám a přáním jednotlivých řidičů.

Cíl – uvedení do prodeje

Díky podpoře z EU se vozidlo dostalo do výroby, což bylo spojeno s pořízením technologií a procesem certifikace. Společnost ZLKL se nyní zaměří na zásadní zlepšení užitných vlastností vozidla a jeho spolehlivosti.

Výzkum společnosti ZLKL zdůraznil, jak je pro uživatele invalidního vozíku důležitá množnost nezávislého pohybu bez cizí pomoci. „Naší snahou je poskytnout lidem s omezenou mobilitou možnost nezávislého a svobodného pohybu, aby mohli zvýšit svůj životní standard,” říká manažer projektu Ladislav Brázdil ml.

Sériová výroba vozidla Elbee se rozeběhne začátkem roku 2013. Nejprve půjde o produkci pouze pro český trh; do zahraničí se vozidlo dostane později. Společnost ve vozidle vidí velmi praktické řešení pro každodenní pohyb ve městech i mimo města a současně vyzdvihuje jeho atraktivní design.

„Tak složitý proces, jakým vývoj a výroba vozidla je, podstupujeme z toho důvodu, že jde o užitečný výrobek, který může pozitivně a někdy i naprosto zásadním způsobem ovlivnit život velké skupiny lidí-vozíčkářů,“ poznamenal Ladislav Brázdil ml. „Předpokládáme, že o vozidlo bude zájem, a to nejen v České republice, ale i v jiných evropských zemích."


Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Výroba vozidla pro tělesně postižené“ počítá s náklady ve výši 1 500 000 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje v programovém období 2007–2013 prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace částkou 637 000 EUR.


Datum konceptu

05/03/2013