Vylepšené železniční spojení mezi Českou republikou a Německem

V České republice byl optimalizován klíčový úsek železniční trati o délce 32 km, který tvoří nejzápadnější část III. tranzitního železničního koridoru. Projekt zásadně zrychlí cestu mezi hlavním městem Prahou a sousedními německými městy, jako je Norimberk a Drážďany, a přinese užitek širší transevropské dopravní síti (TEN-T).

Další nástroje

 

Práce trvaly tři roky a probíhaly mezi městy Stříbro a Planá u Mariánských Lázní. Byla vylepšena železniční trať a související infrastruktura tak, aby odpovídaly nejnovějším evropským normám.

Vylepšení trati a infrastruktury

Projekt se zaměřil na úsek mezi Stříbrem a Planou u Mariánských Lázní, které se nacházejí v jižní části Plzeňského kraje. Jedná se o jeden z devíti samostatných modernizačních projektů na železniční trati Praha–Plzeň–Cheb, která pokračuje dále na západ přes české hranice do Německa. Hlavními cíli bylo zmodernizovat tento úsek železniční trati a její infrastrukturu pro zvýšení cestovní rychlosti a pohodlí pro lidi z celého regionu i mimo něj.

Projekt, který částečně financovala EU, byl zahájen v polovině roku 2008 po dokončení technické studie a studie proveditelnosti. Dodavatelé upravili železniční svršek na hlavních kolejích podle mezinárodní vysokozátěžové normy tak, že je schopen nést vysokorychlostní vlaky a zatížení nápravy 22,5 tun. Zmodernizovali také trakční vedení, telekomunikační a signální zařízení a související infrastrukturu. Bylo také zrekonstruováno a upraveno osm úrovňových přejezdů.

Rychlejší doprava

Díky nové infrastruktuře budou maximální rychlosti na tomto úseku zvýšeny až o 50 km/hod, což těm nejrychlejším vlakům umožní cestovat rychlostí 140 km/hod. Díky projektu se tedy zkrátí doba, kterou cestující i náklad stráví na cestě po železniční trati Praha–Cheb mezi Českou republikou a Německem.

Rychlejší a plynulejší doprava a zvýšená kapacita na této trati přinese významné sociální a hospodářské výhody místním obcím. Měla by také podpořit provoz a obchod na dálkové železniční ose TEN-T z řeckých Atén do německých Drážďan. K dalším očekávaným výhodám patří výrazné snížení provozních nákladů na této trati a menší vnější dopad železniční dopravy na životní prostředí.

Díky přípravě bezpečnostního a komunikačního vybavení je trať připravena na instalaci nejmodernějšího evropského systému řízení železničního provozu/evropského vlakového zabezpečovacího systému do konce roku 2020. Tato modernizace umožní plynulý a bezpečný průjezd všech kompatibilních evropských vlaků.

Datum konceptu

21/02/2011