Využití cloudových informačních technologií pro lepší koordinaci logistiky

Projektový tým LOGICAL vyvíjí nástroj IKT, který povede k lepším logistickým službám v celé střední Evropě.

Další nástroje

 
Projektový nástroj LOGICAL se snaží zlepšit logistické služby v celé Evropě.© Projektový nástroj LOGICAL se snaží zlepšit logistické služby v celé Evropě.©

" Pomocí aplikací uložených v cloudu LOGICAL mohou malé a střední logistické podniky využívat software zcela novým způsobem, takže budou moci se svými zákazníky a partnery lépe spolupracovat bez ohledu na hranice. "

Jan Daske, vedoucí pro podnikatelský vývoj, SALT Solutions GmbH, Sasko, Německo

Hlavním cílem projektu LOGICAL je integrace cloudových informačních technologií do každodenních postupů operátorů a poskytovatelů infrastruktury. Nástroj IKT si klade za cíl lepší interoperabilitu logistických firem všech velikostí. Tím by se podle plánů měla zvýšit konkurenceschopnost středoevropských logistických středisek, protože by se snížily transakční náklady a současně by se tím podpořilo společné využívání udržitelnějších způsobů přepravy.

Interoperabilita logistických firem ve střední Evropě pro podporu růstu

Logistické podniky ve střední Evropě mají ohromný potenciál k růstu a vyšší zaměstnanosti, protože se nacházejí mezi zavedenými členskými státy EU a rozvíjejícími se trhy na východě. Využití tohoto potenciálu vyžaduje schopnost překonávat výzvy, například rostoucí poptávku po přesně načasovaných dodávkách, resp. rostoucí environmentální náklady nákladní dopravy. Logistická střediska, která chtějí zůstat konkurenceschopná, potřebují interoperabilitu logistických firem. A studie ukazují, že cloudové informační technologie nabízejí dokonalé řešení, které umožní skupině subjektů sdílet operabilitu v jednom logistickém středisku.

Příjemci a uživatelé tohoto nadnárodního nástroje na bázi cloudové technologie jsou malé a střední podniky zabývající se logistikou, které jsou omezeny vysokými náklady na pořízení licencí softwarových systémů. Tyto podniky mohou být flexibilnější a konkurenceschopnější, když budou využívat logistický software s platbami za použití.

Propojená střediska pro intenzivnější spolupráci a středoevropskou integraci

Celkově nástroj LOGICAL posiluje prostoupení logistického sektoru. Navíc zvyšuje efektivitu prostřednictvím snížení transakčních nákladů, současně ale posiluje intermodální spolupráci ve společném cloudovém systému. Nástroj kromě toho podporuje integraci střední Evropy pomocí univerzálního přístupu, který mohou využívat i ostatní logistická střediska. Projekt se dále snaží poskytnout nástroj pro online výuku za účelem rozvíjení kapacity logistických subjektů, pobídku pro tvorbu podnikatelských plánů a dlouhodobou smlouvu o údržbě za účelem zajištění dlouhodobého využívání.

Projekt podporuje šest poskytovatelů infrastruktury a má podporu agentur pro hospodářský rozvoj a asociací logistických klastrů. Partnerství se účastní také jeden výzkumný ústav a dvě univerzity, které mají kapacitu dodávat řešení IKT pro logistický sektor.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs“ činila 2 943 876 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 2 363 446 EUR.


Datum konceptu

19/11/2014