Elektrizace trati mezi Letohradem a Lichkovem

Projekt zahrnuje elektrizaci a kompletní modernizaci železniční trati mezi Letohradem a Lichkovem, která leží na státní hranici mezi Českou republikou a Polskem, a to za účelem zvýšení standardu trati tak, aby odpovídala požadavkům EU.

Další nástroje

 

Modernizace trati přinese významně lepší podmínky pro cestování, zvýší se spolehlivost operací a sníží se doba cestování, takže bude možné přepravovat větší počet cestujících a vyšší objem nákladu. Elektrizace trati také povede ke snížení emisí vlaků, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Dodržování norem pro dopravní interoperabilitu

Česká republika podepsala řadu mezinárodních dohod souvisejících s normami v oblasti dopravní interoperability. Podle těchto dohod má Česká republika povinnost zkvalitnit železniční trati pro cestující a nákladní dopravu a tento projekt je krokem ke splnění tohoto požadavku.

Železniční trať mezi Letohradem a Lichkovem je neelektrizovaná jednokolejná trať, po níž obvykle vlaky jezdí rychlostí 60–70 km/h a v Lichkově zpomalují na 40 km/h. Trať je součástí dopravního koridoru, který náleží do transevropské dopravní sítě (TEN-T) a vede přes Ústí nad Orlicí, Letohrad, Lichkov, státní hranici mezi Českou republikou a Polskem, Miedzylesie, Klodzko a Wroclav.

Ke stavebním pracem patří: rekonstrukce krajiny; stavba odvodnění; rekonstrukce mostů a propustků; výměna kabelů, stavba nových trakčních vedení, stavba nové 3kV měnírny v Jablonném a nové spínací stanice 3 kV v Lichkově. Plánována je také adaptace stávajících železničních budov a výstavba nových technologických objektů.

Snížení nákladů a doby cestování, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti

Projekt bude pro region prospěšný v řadě oblastí. Přispěje ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy na trati Letohrad – Lichkov a sníží dobu cestování pro cestující i dopravu.

Z hlediska financí významně sníží provozní náklady související s údržbou i řízením. Kromě toho zvýší konkurenceschopnost železniční trati ve srovnání se stávající silniční sítí. Z hlediska životního prostředí projekt povýší trať na udržitelný a ekologicky vstřícný způsob dopravy. Povede k významnému snížení emisí v důsledku elektrizace trati a snížení hlukového znečištění.

Datum konceptu

15/09/2011